Germansk filologi

Fokusområden i germansk filologi vid Helsingfors universitet är flerspråkighet, transkulturalitet och multimedialitet.

Centrala teman för forskningen är

 • jämförande och kontrastiv språkforskning
 • språkinlärning
 • språkdidaktik och interferens
 • användning och optimering av elektronisk utrustning i undervisningen i tyska
 • språkvetenskaplig medie- och masskommunikationsforskning
 • fraseologi, dvs. forskning i fasta uttryck och ordspråk
 • textlingvistik (särskilt språket i massmedier)
 • valens- och konstruktionsgrammatik och grammatikalisering
 • lexikografi, dvs. forskning om ordböcker
 • historisk satslära
 • modern tysk litteratur och kultur (särskilt den narrativa forskningen samt litteraturens betydelse och mottagande)
 • Österrikes litteratur och kultur
 • syntax och ordbildning
HL
Hartmut
Lenk
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

JA
Julia
Afifi
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

RN
Rogier
Nieuweboer
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

UR
Ulrike
Richter-Vapaatalo
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Christian
Rink
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

JR
Jouni
Rostila
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper