Franska språket och franskspråkig kultur

Huvudsakliga forskningsområden är text- och diskursanalys, kontrastiv lingvistik, forskning i översättning och tolkning, stilistik samt forskning i talat språk, interaktion och prosodi.  Undersökningsobjekt är alltså både det skrivna och det talade språket, språket på internet inte att förglömma. Inom litteraturforskningen ligger huvudfokus på 1900- och 2000-talets franskspråkiga litteratur. Undervisningen i franska som ett främmande språk har dessutom blivit ett populärt forskningsobjekt under de senaste åren.

MH
Mervi
Helkkula
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

MB
Mélanie
Buchart
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

SK
Sabine
Kraenker
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Olli Philippe
Lautenbacher
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Övriga humanistiska vetenskaper

LL
Lotta
Lehti
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Ulla
Tuomarla
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper