Allmän språkvetenskap

Allmän språkvetenskap fokuserar på språkliga fenomen på en allmän nivå – frågeställningarna begränsar sig alltså inte till ett enda språk. Forskningen behandlar bl.a. gränserna för variation mellan olika språk, språkliga universalier, språkinlärning, språkförändring och språk i relation till den talande populationen och samhället. Till allmän språkvetenskap hör även att dokumentera enskilda, i synnerhet små språk som tillsvidare är litet kända och inte just har beskrivits. Allmän språkvetenskap kan uppfattas som en paraplyvetenskap för all språkforskning.

Fokusområden för allmän språkvetenskapsforskning vid Helsingfors universitet är:

  • Språktypologi: forskning i språklig diversitet med hjälp av omfattande jämförelser mellan språk.
  • Deskriptiv språkvetenskap: undersökning och beskrivning av underdokumenterade språk med hjälp av fältlingvistiska metoder.
  • Forskning särskilt i följande språkliga fenomen: kunskapens ursprung, transitivitet, negation, frågor, klassifikatorer, rumslighet.
  • Språkkontakter, sociolingvistik, lingvistisk antropologi, utsatta språk.
  • Komplexiteten i språk.
Matti
Miestamo
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Kaius
Sinnemäki
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

SK
Seppo
Kittilä
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

EG
Ekaterina
Gruzdeva
universitetsforskare
Forskarkollegium
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

KS
Ksenia
Shagal
forskardoktor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

SS
Stef
Spronck
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

DC
Daniela
Casartelli
doktorand
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

AD
Andrei
Dumitrescu
doktorand
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper