Mellanösternstudier

Språk som kan komma i fråga är arabiska, hebreiska, turkiska samt persiska. Vetenskapsgrenen behandlar också semitiska språk (särskilt hebreiska och arameiska) samt judaistik.

HJ
Hannu
Juusola
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Statsvetenskap, Historia och arkeologi

Saana
Svärd
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Språkvetenskaper

SA
Sylvia
Akar
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Riikka
Tuori
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Litteraturforskning, Språkvetenskaper, Historia och arkeologi

RSS Feed

No results.