Översättningsvetenskap (svenska)

Översättningsforskare undersöker produkter och processer men också aktörer och verksamhetsmiljöer där översättning och tolkning är centralt.

Forskningen hjälper till att förbättra översättningars kvalitet och främjar på så sätt kulturutbyte och kulturexport. I teoretisk forskning skapas en grund där teoretiska modeller och forskningsmetoder utvecklas, för att bli till nytta i tillämpad forskning. Översättningsforskning behövs för att garantera att det också fortsättningsvis finns översättarutbildning av hög kvalitet.

Den översättningsvetenskapliga forskningen vid Helsingfors universitet rör bland annat

  • översättning av skön- och facklitteratur
  • facköversättning, till exempel inom lag och förvaltning, liksom terminologiarbete
  • olika former av audiovisuell översättning och tillgängliggörande
  • rättstolkningspraktiker
  • att lära sig översätta och att lära ut översättning
  • översättningsteknologi, såsom termbanker och maskinöversättning
  • översättningsteoretiska frågor

Översättningsvetenskapliga frågeställningar kan uppstå ur disciplinens egna utvecklingsbehov men också komma från olika samhälleliga områden. Det gör att forskarna söker svar på sina frågor med hjälp av forskning och metoder också från andra discipliner och samarbetar tvärvetenskapligt.