Språkteknologi

Språkteknologin, tidigare datalingvistik, är en mångvetenskaplig disciplin. Den granskar tekniska verktyg och metoder med vilka mänskligt genererade språk – tal och skrift - kan struktureras i format som kan behandlas med datorer. Några välkända språkteknologiska applikationer är automatisk stavningskontroll och korrigering av grammatiken samt automatisk taligenkänning.

Fokusområden för forskningen i språkteknologi vid Helsingfors universitet är:

  • Språkteknologi för morfologiskt rika språk
  •  Tvärspråklig språkteknologi
  • Språkteknologi för humanistiska ämnen.
Jörg
Tiedemann
professor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Data- och informationsvetenskap

MC
Mathias
Creutz
äldre universitetslektor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Data- och informationsvetenskap

Yves
Scherrer
universitetslektor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Data- och informationsvetenskap

Krister
Linden
forskningsdirektör
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Data- och informationsvetenskap

RSS Feed

No results.

RSS Feed

No results.