Kognitionsvetenskap

Forskarna och doktoranderna i kognitionsvetenskap vid Helsingfors universitet studerar i olika forskningsprojekt bl.a. visuomotorik och dess samband med spatial observans och perception, kalkylerad modellering och simulation av människans trafikbeteende, moralpsykologiska frågor relaterade till robotik, normalt och avvikande processering av språk och musik och den neurologiska grunden för det, kognitionens utveckling från fosterstadiet till ålderdomen och hjärnans formbarhet, kognition hos djur, samt kognitionsvetenskapens vetenskapsfilosofi.  

Professorer
RM
Riikka
Möttönen
professor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap

Universitetslektorer
JP
Jussi Petteri
Palomäki
universitetslektor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Kognitionsvetenskap, Psykologi, Socialpsykologi
AR
Anna-Mari
Rusanen
universitetslektor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Kognitionsvetenskap

Akademiforskare
OL
Otto
Lappi
akademiforskare
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Kognitionsvetenskap

Forskardoktorer
ML
Michael
Laakasuo
forskardoktor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Kognitionsvetenskap, Socialpsykologi, Psykologi
JP
Jami
Pekkanen
forskardoktor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Kognitionsvetenskap