Doktorsutbildning

Doktorsutbildningen vid doktorandprogrammen i humanistiska fakulteten ger mångsidiga förutsättningar för arbetslivet, oberoende av om man siktar på en forskarkarriär eller på expertuppgifter utanför universitetet. Utbildningen har som mål att den som utexamineras som doktor i humaniora har fördjupat sig i sitt forskningsområde och områdets betydelse i samhället, att han eller hon behärskar sitt områdes forskningsmetoder och tillämpar dem kritiskt i skapandet av ny kunskap. Utexaminerade doktorer kan erbjuda arbetsmarknaden unik kunskap t.ex. om administration av storskaliga projekt, rapportering av resultat, problemlösning och allmänt vetenskapligt tänkande.

Doktorsexamen är en lång men givande process. De som har doktorerat vid Humanistiska fakulteten är vetenskapliga experter med en mångsidig utbildning och förutsättningar att arbeta med krävande forsknings- och undervisningsuppgifter vid universitet och med sakkunniguppdrag som kräver akademisk expertis i informationssamhället.