Kontaktuppgifter

Ta kontakt per e-post: hum-postgrad@helsinki.fi

Telefon: 02941 21610, 02941 22351

  • ansökningar till doktorsstudier
  • rådgivning för forskarstuderande
  • granskningsprocess av doktorsavhandlingar