Institutet

Vi lägger grunden till en forskningskultur som skapar nytt multidisciplinärt och inspirerande forskningssamarbete på Centrumkampus vid Helsingfors universitet och med universitetets externa partner. Vi främjar innehållslig och metodologisk förnyelse inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna.

Vårt mål är att före år 2030 vara en av Europas fem bästa vetenskapsinstitutioner på vårt område. HSSH har grundats 2020.

Institutet har till uppgift att

  • stärka forskningssamarbetet inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna för att stimulera uppkomsten av multidisciplinära forskningsprojekt
  • koordinera effektiv användning av forskningsinfrastruktur
  • främja de humanistisk-vetenskapliga disciplinernas vetenskapliga och samhälleliga genomslagskraft såväl i Finland som internationellt
  • utveckla användningen av forskningsmetoder och digitala material långsiktigt
  • förbättra forskarnas möjligheter att få extern forskningsfinansiering – särskilt från internationella källor.