Infrastruktur

Hahmo hämärässä. Hänen ympärillä kulkee useita valoviivoja.

HSSH-Infrastruktur är ett centrum som främjar användning och utveckling av forskningsinfrastruktur. Centret är gemensamt för de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna vid Helsingfors universitet.

HSSH-Infrastruktur samarbetar med andra nationella och internationella infrastrukturaktörer, såsom bibliotek, arkiv, datatjänster och de statliga forskningsinstituten. 

Institutet för samman forskningsutrustning på ett campus och koordinerar användningen av den. Avsikten är att i framtiden även tillhandahålla tjänster i anknytning till förvärv, underhåll och användning av forskningsutrustning.  

HSSH stöder utvecklingen av gemensamma praxis och tjänster i anknytning till forskningsutrustningen tillsammans med fakulteterna och serviceorganisationerna bl.a. på följande områden:

  • Insamling, lagring, förvaring och delning av material som innehåller personuppgifter 
  • Anskaffning och användning av material som finns utanför universitetet 
  • Förvaring av material som används gemensamt av forskningsorganisationerna
  • Hantering av frågor gällande ägande-, nyttjande- och dispositionsrätt till materialen
  • Forskningsetik