Forskning

Yellow and pink smoke. One person behind the smoke. Black background.

HSSH-Forskning främjar, koordinerar och stöder multidisciplinärt forskningssamarbete inom de humanistisk-vetenskapliga inriktningarna.

Vi skapar en ny, tvärdisciplinär forskningskultur som lägger grunden för nya vägar inom forskningen och främjar såväl innehållslig som metodologisk förnyelse inom humaniora och samhällsvetenskaperna.

Målet är att förbättra synligheten och den samhälleliga genomslagskraften för Helsingfors universitets humanistisk-samhällsvetenskapliga discipliner. Vi utvecklar kompetensen och perspektiven inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna i syfte att skapa förståelse av och lösningar på mänsklighetens stora utmaningar.

Våra metoder för att främja nya, vetenskapliga initiativ är följande:

  • Hösten 2020 inleder vi ett pilotprogram för utbildning inom forskningsledning för forskare på området.
  • Vi ordnar multidisciplinära seminarier på teman som överskrider gränserna mellan Centrumcampus enheter.
  • I början kommer vi att stödja multidisciplinära forskningsgrupper genom att bevilja startbidrag för initiering av samarbete. När verksamheten väl etablerat sig har vi som mål att bygga upp gemensamma forskningsprogram för enheterna på campus.
  • Vi främjar filosofisk och samhällsvetenskaplig forskning om de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinernas praxis, resultat och effekter. 
  • Vi stöder forskningssamarbete inom humaniora och samhällsvetenskaperna och med naturvetenskaperna, de medicinska och de tekniska vetenskaperna samt med universitetets externa partner.

Om du har kommentarer eller frågor kring HSSH-Forskning, mejla pekka.a.makela@helsinki.fi