När allt förändrades – Fotografier från universitetsgemenskapens corona-vardagar

I mars 2020 förändrades allt. Universitetslokalerna stängdes på grund av ett nytt och okänt coronavirus. Man började distansarbeta och distansstudera. Hemmena var fulla av liv även under dagtid. Samlingslokaler stängdes, evenemang avbokades. Vi måste hitta nya sätt att arbeta och koppla av på fritiden. Fotografiurvalet, som samlats in av universitetsgemeneskapens medlemmar, reflekterar dess känslor på undantagsförhållandena.

Vi bad universitetsgemenskapen att skicka in foton av sina corona-vardagar för att dokumentera undantagstiderna vid universitetet. En del av fotona valdes till webbutställningen och en del bevaras i universitetsmuseets fotosamling. Fotona insamlades mellan 10.12.2020 och 31.1.2021. Vi tackar alla som deltog i dokumentationen.

Webbutställningen öppnades på Helsingfors universitetets 381. årsfests evenemangvecka den 24.3.2021.

 

Utställningens idé: Tiina Kosunen / HU Kommunikation och samhällsrelationer och Helsingfors universitetsmuseets arbetsgrupp.

Utställningen förverkligade av: Helsingfors universitetsmuseums arbetsgrupp: Susanna Hakkarainen, Anna Luhtala, Susanna Paasonen, Marika Tarkiainen, Jaana Tegelberg, Pia Vuorikoski.

Översättningar:  Merike Holmberg, Tomas Sjöblom, Pia Vuorikoski.