Mobilguiden Tankens kraft

Mobilguide till utställningen Tankens kraft som var universitetsmuseets huvudutställning åren 2015–2021. Utställningen handlade om universitetets studenter, lärare och forskare. Utställningen visade olika föremål med anknytning till vetenskap, undervisning och universitetets historia, såsom porträtt av kejsarna, olika gamla mikroskop, åskådliggörande anatomiska modeller, universitetets ursprungliga stiftelseurkund och silverspiror från år 1640. Bland nyare föremål i utställningen kan nämnas datorn som Linus Torvalds använde och en studentoverall från år 2007.

En mobilguide utarbetades till den här utställningen och gör det möjligt att fortsättningsvis bekanta sig med utställningen. Guiden har skapats med Momeo Oy:s verktyg Tarinatallennin.

Mobilguiden Tankens kraft