Campusutställning: Agnes Sjöberg & Walter Ehrström

En småskalig utställning om två banbrytande veterinärer visas i EE-byggnaden på campuset i Vik, adress Agnes Sjöbergsgata 2.

Agnes Sjöberg (1888–1964) var såvitt det är känt Finlands och hela Europas första kvinnliga veterinär. Som var kutym på tiden skaffade hon sig sin utbildning i Tyskland och disputerade 1918 vid Leipzigs universitet. Kort därefter återvände Agnes Sjöberg till sitt hemland Finland och verkade som veterinär bl.a. i Österbotten.

Walter Ehrström (1890–1966) var en pionjär när det gäller mjölkkontroll och mjölkhygien i Finland. Han verkade länge som Helsingfors stadsveterinär och skapade ett mjölkkontrollsystem i staden på 1920-talet.  I och med detta förbättrades mjölkens kvalitet avsevärt. Snart började även andra städer och köpingar organisera sin mjölkkontroll genom att ta efter Helsingfors exempel. Den nuvarande EU-lagstiftningen baserar sig också långt på Ehrströms principer.

Folk och djur församlade framför veterinär Agnes Sjöbergs mottagningen i Kauhajoki.En miniatyrmodell av en timmerväggad ladugård.Agnes Sjöbergin instrumenttilaukku.Ehrström avsnitt i utställningen.En pris delad ut av mjölkkontrollföreningen.