Campusutställning: Agnes Sjöberg & Walter Ehrström

En småskalig utställning om två banbrytande veterinärer visas i EE-byggnaden på campuset i Vik, adress Agnes Sjöbergsgata 2.

Helsingfors universitets lokaler är för närvarande stängda för allmänheten till följd av coronavirus läget.

Agnes Sjöberg (1888–1964) var såvitt det är känt Finlands och hela Europas första kvinnliga veterinär. Som var kutym på tiden skaffade hon sig sin utbildning i Tyskland och disputerade 1918 vid Leipzigs universitet. Kort därefter återvände Agnes Sjöberg till sitt hemland Finland och verkade som veterinär bl.a. i Österbotten.

Walter Ehrström (1890–1966) var en pionjär när det gäller mjölkkontroll och mjölkhygien i Finland. Han verkade länge som Helsingfors stadsveterinär och skapade ett mjölkkontrollsystem i staden på 1920-talet.  I och med detta förbättrades mjölkens kvalitet avsevärt. Snart började även andra städer och köpingar organisera sin mjölkkontroll genom att ta efter Helsingfors exempel. Den nuvarande EU-lagstiftningen baserar sig också långt på Ehrströms principer.

Folk och djur församlade framför veterinär Agnes Sjöbergs mottagningen i Kauhajoki.En miniatyrmodell av en timmerväggad ladugård.Agnes Sjöbergin instrumenttilaukku.Ehrström avsnitt i utställningen.En pris delad ut av mjölkkontrollföreningen.