Baby in the Box

Jolly-Dolly -nukke

Utställningen Baby in the Box berättar om moderskapsförpackningens historia och förpackningens utveckling från idé till dagens moderna moderskapsförpackningar som är kända också ute i världen. Denna verksamhet som inleddes under 1920-talet i Finland för att förbättra småbarns hälsa har under årtiondena utvecklats till dagens moderskapsförpackning, som innehåller bland annat kläder för bebisen samt andra nödvändiga tillbehör för småbarnsfamiljen.

Utställningen visades i Tankehörnan och på Helsingfors universitetsmuseum 9.11.2017–18.2.2018 som en del av evenemangen under jubileumsåret Finland 100. Webbutställningen skapades med hjälp av verktyget Tarinatallennin.

Webbutställningen Baby in the Box