Anton Ravander-Rauas husdjursskulpturer

Herman Anton Ravander (från och med år 1937 Ravander-Rauas) inledde sin konstnärliga bana förhållandevis sent. Innan dess arbetade han som dekoratör för bland annat Elanto. En vän gav honom lera i slutet av år 1926 och därav föddes idén att skapa djurskulpturer. Ravander skapade sitt första verk, reliefen Tjäderspel, nyårsnatten 1927. Under 1930-talet tog karriären som skulptör över när han fick en omfattande beställning från lantbruksministeriet som beställde en serie bestående av Finlands husdjur för undervisningsändamål. Så föddes en skulptursamling av 34 djur som representerade 1930-talets bästa exemplar.

År 1971 donerade konstnären drygt 100 gipsskulpturer av husdjur till Helsingfors universitets lantbruksmuseum där de fanns till allmänhetens beskådande ända tills museet stängdes år 2013. Lantbruksmuseets samlingar övergick i Universitetsmuseets ägo år 2012.

Vainon-King, 1930, gips, c 35 x 42 x15 cm, Helsingfors universitet.Vilpas, 1935, gips, c. 32,5 x 47 x13 cm, Helsingfors universitet.Lohdutus, 1946, gips, 44,5 x 53 x12 cm, Helsingfors universitet.Östen, 1939, gips, c. 30,5 x 43 x 19 cm, Helsingfors universitet.Mahti, 1933, gips, 26 x 37 x 20 cm, Helsingfors universitet.