Utställningar

På museets webbplats visas webbutställningar. På grund av renoveringen av universitetets huvudbyggnad är Universitetsmuseets huvudutställning tills vidare stängd. Vi informerar senare om när den öppnas. Museet producerar emellanåt tillfälliga specialutställningar på olika teman i sina egna lokaler, på universitetets campus eller i utomstående samarbetspartners lokaler.