Utställningar

På museets webbplats visas webbutställningar. På grund av renoveringen av universitetets huvudbyggnad är Universitetsmuseets huvudutställning tills vidare stängd. Vår förnyade permanenta utställning och den tillfälliga utställningen öppnas i nya lokaler i universitetets huvudbyggnad i slutet av 2023.

Museet producerar emellanåt tillfälliga specialutställningar på olika teman i sina egna lokaler, på universitetets campus eller i utomstående samarbetspartners lokaler.