Bild-, arkiv- och bibliotekstjänster

Fotoarkivet, arkivet och biblioteket är öppna enligt överenskommelse. Om du vill ta del av materialet eller våra tjänster, ta kontakt med vår kundtjänst per e-post på adressen yo-museo@helsinki.fi.

 

Bildtjänster

 

Bildpriser

 

30 € / st (upp till A4)

40 € / st (större än A4)

Multimedia-avgift

Multimedia-avgiften tas ut när samma bild används i olika versioner av samma produkt och i oförändrade nyupplagor. Gör det möjligt att t.ex. i samband med en utställning använda en bild i tryck och digitalt i olika versioner av utställningen. På webbsidor måste bilderna vara förminskade till max 72 ppi, 1920x1080.

+ 15 €

Publiceringsavgift, reklam eller annan kommersiell användning

 

Från 100 € beroende på i vilket sammanhang bilden används

Postning av bild

 

10 € + formatets pris

Experttjänster (bildbehandling, informationstjänst m.m.)

 

40 € / timme, minimiavgift ½ timme

Fotografering och efterbehandling

 

70 € / timme

Tillägg för expressleverans

Leverans inom 1-2 dagar (enligt separat överenskommelse, inte alltid möjligt)

40 € / beställning

Fotografering i museets lokaler med egen fotograf

 

 

 

80 € / timme, utanför öppettiderna 150 € / timme

Moms ingår i priserna

 

 

 

 Leveransvillkor

Bilder överlämnas tillsammans med rätt att använda bilden en gång. Om återanvändning måste man komma överens med Universitetsmuseet. Rätten att använda bilden kan inte överföras eller säljas till en tredje part.

Bilden får inte bearbetas eller ändras utan separat tillstånd. Om bilden har bearbetats måste det anges i samband med publiceringen. Förbättring av bildkvaliteten, t.ex. bildens skärpa, avlägsnande av smuts eller beskärning är inte förbjudet.

När bilderna publiceras måste Helsingfors universitetsmuseum och fotografens namn nämnas.

Kunden ansvarar för det upphovsrättsliga skyddet och skyddet av integritet och privatliv respekteras vid användningen av bilderna.

Bilderna måste förstöras efter användningen – de får inte arkiveras, kopieras eller spridas utan Universitetsmuseets samtycke. Kunden är skyldig att till Universitetsmuseet överlåta ett exemplar av en publikation där Universitetsmuseets bilder har använts.

Leveranstiden är cirka 2 veckor.