Tjänster

Museets kontor finns i Helsingfors universitets huvudbyggnad, alldeles i Helsingfors centrum. Helsingfors Observatorium på Observatoriebacken och universitetets Ritsal i Porthania hör också till Universitetsmuseet. Bekanta dig med våra utställningar och samlingar på nätet också!

På grund av att universitetets huvudbyggnad renoveras är Universitetsmuseets huvudutställning tills vidare stängd. Vår förnyade permanenta utställning och den tillfälliga utställningen öppnas i nya lokaler i universitetets huvudbyggnad i slutet av 2023. Observatoriet är öppet. Höstterminens verksamhet på Ritsalen börjar med distansundervisning.