Konst- och byggnadsritningssamlingarna

Universitetets konstsamlingar inbegriper den omfattande porträttsamlingen Galleria Academica samt annan målar- och skulpturkonst. Merparten av konstverken är utställda runt om i staden i universitetets olika byggnader. En del av konstverken är har kommit till universitet som donationer, andra är aktivt införskaffade av universitetet. Byggnadsritningssamlingen, som innehåller över 3000 ritningar till universitetets byggnader, står till forskares förfogande i Universitetsmuseet.

Läs mera:

Universitetets porträttsamling Galleria Academica (PDF på finska)
Väggmålningarna i universitetets huvudbyggnads solennitetssal (PDF på finska)
Runeberg och Topelius salarnas konstverk och möbler (PDF på finska)

 

Akseli Gallen-Kallela: porträtt av Matti Äyräpää, 1911.Fajansstatyett designad av Carl Milles, uppskattningsvis från 1900-talets början. Magnus von Wright: Landskap, efter Gude, 1857.Byggnadsritning: Arppeanum, 1866. Universitetets kemiska laboratorie- och museibyggnad ritades av Carl Albert Edelfelt och uppfördes år 1869.Gipsavgjutning av Luca della Robbias relief Cantoria, som pryder sångläktaren i katedralen i Florens.Sofokles. Gipsavgjutning av en antik skulptur föreställande den grekiska dramatikern Sofokles.Johan Erik Lindh: Porträtt av Carl Reinhold Sahlberg, 1839.Neapolitansk prinsessa. Gipsavgjutning av Francesco da Lauranas renässanstida marmorskulptur.Albert Edelfelt: Porträtt av Johan Wilhelm Runeberg, 1902.Byggnadsritning: Förslag till institutionsbyggnad för astronomi. Arkitekt C.L. Engel.Alexander Lauréus: S:t Louisfesten i Paris II, uppskattningsvis från 1810- eller 1820-talet.Diskuskastaren. Gipsavgjutning av en antik, ursprungligen grekisk marmorskulptur.Drottning Kristina (1626-1689). Marmorbyst av Eric Gustaf Göthe, 1814. Kristina var drottning av Sverige och grundare av Akademin i Åbo.Byggnadsritning: Fysiologiska institutionen. Arkitekt Gustaf Nyström 1905.