Fotosamlingarna, arkivet och biblioteket

Helsingfors universitetsmuseums fotosamlingar innehåller ungefär 58 000 bilder, av vilka ungefär hälften är digitaliserade. I samlingarna finns bilder av personer, byggnader, fester, studentliv, forskning och undervisning med anknytning till universitetets historia samt gott om bilder med anknytning till hälsovårdens historia, i huvudsak från olika sjukhus runt om i Finland.

Museets arkivsamlingar innehåller historiskt material med anknytning till bl.a. läkarvetenskap och sjukhus samt utbildningen av slöjdlärare.

Biblioteket innehåller litteratur som rör läkarvetenskapens och hälsovården historia. Museet har också ett litet universitetshistoriskt referensbibliotek.

Fotoarkivet, arkivet och biblioteket är öppna enligt överenskommelse.

 

Ylioppilaskunnan Laulajat (Studentkårens sångare) samlar in pengar till en konsertresa i Nordamerika med "Spex expressen" i början på 1950-talet. Foto: Yrjö Lintunen.Bal i Gamla studenthuset i samband med filosofiska fakultetens promotion år 2000. Professor Matti Klinge bärs omkring i hedersstol. Foto: Jakke Nikkarinen.Ernst Neovius (Nevanlinna) på skidtur med vänner år 1895. Andra personen från vänster är J.K. Paasikivi, den första från höger är Ernst Neovius. Okänd fotograf.Professor Johan Wilhelm Runeberg på undervisningrond i Nya kliniken år 1893. Fotografiet är förmodligen det äldsta som visar finländska läkare iförda vita rockar.  Okänd fotograf.Studenter tillbringar tid på asfalten på 1990-talet. Foto: Eero Roine.Professorerna Terttu Nevalainen och Matti Rissanen demonstrerar språkforskarens basverktyg år 2000, det vill säga böcker och en dator. Foto: Veikko Somerpuro.Statsvetenskapliga fakultetens promotionsprocession i blåsten år 2000. Foto: Veikko Somerpuro.Katten Jerri blir opererad på smådjurskliniken. Foto: Veikko Somerpuro, 2000.Professor Timo Koponen drar bladmosskursen, som arrangerades för första gången redan på 1870-talet. Foto: Veikko Somerpuro, 2000.Rolf Nevanlinna spelar fiol. Okänd fotograf och tidpunkt.Filosofiska fakultetens promotion år 2000. På Floradagen 13.5. dansades det i Gumtäkt. Foto: Jakke Nikkarinen.En student i Universitetets huvudbyggnads kafeteria i början på 1950-talet. Foto: Yrjö Lintunen.Psykologiska institutionens minnesklinik på 1990-talet. Foto: Ari Aalto.Lantbruksbiblioteteks lässal och kursboksbibliotek i Vik. Foto: Helsingfors universitets fotografiska institution 1980.Studenter arbetar på en åker vid Viks undervisnings- och försöksgård, uppskattningsvis på 1960- eller 1970-talet. Okänd fotograf.Mikrobiologisk forskning på 1970-talet. Foto: Helsingfors universitets fotografiska institution.