Föremålssamlingarna

Museets föremålssamlingar utgörs av bl.a. vetenskaplig forskningsapparatur, föremål med anknytning till festtraditioner och studerandeliv samt möblemang. Apparater som har använts till forskning eller som visuella hjälpmedel i undervisningen inom bl.a. läroämnena fysik, kemi, fysiologi, geologi och astronomi har överlåtits till museets samlingar.

Museet har en omfattande medicinhistorisk föremålssamling bestående av vårdutrustning, möbler, glas och porslin som härstammar från sjukhus som varit eller är verksamma i olika delar av Finland samt vårdutrustning och diagnostiska instrument med anknytning till medicin, sjukvård, veterinär medicin och tandläkarvetenskap.

Elektriskt elddon.Anatomisk modell av ett hästhuvud.Stjärnglob. Ända sedan antiken var det länge kutym att visa stjärnbilderna som om de betraktades från utsidan av himmelssfären.Moderskapsförpackning från år 1974.Kavelknippe. Dagsverkstorparens dagsverken registrerades genom en skåra i kaveln. En kavel är för ett torp, varje kavel bestod av två delar och torparen hade den andra delen.Modersmjölkersättning från tiden efter andra världskriget.Preventionspiller.Tandläkarstolar.Vaxhuvud föreställande ett spädbarn med smittkoppor. Vaxhuvudet är en del av en större samling liknande vaxhuvuden kända som "Ylppös barn".Övningsarbete i makramé.Ateljetillverkad kofta med influenser från hippiestilen. 1967. Designer Ulla Bergh-Snellman, broderi Margareta Kuntzi.