Samlingar

Universitetsmuseets samlingar omfattar sammanlagt cirka 129 000 objekt, av vilka endast ett par procent är utställda. Samlingarna består av föremål, fotografier, böcker, arkivmaterial, audiovisuellt material, konstverk, textilier och byggnadsritningar.

Om du vill ha fördjupad information om samlingarnas historia och hur de utökas, så kan du bekanta dig med Universitetsmuseets samlingspolitiska program:

Du kan också bläddra samlingsinformation via nättjänsterna och läsa våra bloggar om samlingarna. Bekanta dig med samlingar på nätet.