Ritsalens historia

Ritsalen har under årens lopp erbjudit en grogrund för flera betydande konstnärers konstnärliga utbildning och karriär. Lärare i ritkonst på universitet innefattar bland andra Magnus von Wright, Adolf von Becker, Eero Järnefelt och Åke Hellman.

Konstundervisningen har en lång historia vid Helsingfors universitet. Undervisningen i ritkonst har rötter som sträcker sig tillbaka till universitetets tidiga skeden. Vid universiteten i Europa har olika övningsmästare lärt ut praktiska färdigheter sedan 1600- och 1700-talet. Det var brukligt att komplettera den akademiska utbildningen med bland annat fäktning, ridning, musik, dans och ritkonst.

Den första egentliga ritmästaren vid dåvarande Kungliga Akademien i Åbo var målaren Johan Oppenort från Stockholm, som utnämndes till tjänsten 1708. Tidpunkten då undervisningen i ritkonst inleddes är dock en tolkningsfråga, eftersom ritkonsten kom till universitetet redan på 1600-talet i och med gravörerna vid akademien. Ritmästarens tjänst etablerades efter flytten till Helsingfors på 1930-talet. Man känner till att Ritsalen då fanns i sidobyggnaden på Fabiansgatan till Kejserliga Alexanders universitets nya huvudbyggnad ritad av Carl Ludvig Engel. År 1870 flyttade Ritsalen till den nya Arppeanum-byggnaden vid Senatstorget. Då var läraren Adolf von Becker, som fått sin utbildning i Paris.

Adolf von Becker representerade en modern konstsyn och undervisade enligt sina utländska förebilder.  Han hade även flera elever. En av dem var Albert Edelfelt som studerade vid historisk-språkvetenskapliga fakulteten och samtidigt studerade ritkonst i Ritsalen. Adolf von Becker grundade även en egen privatakademi i Ritsalens lokaler. Även kvinnliga studerande var välkomna mot en terminsavgift. Privatelever hos Von Becker var bland andra Helene Schjerfbeck och Maria Wiik.

Utöver Adolf von Becker har många andra betydande finländska konstnärer varit lärare vid Ritsalen, såsom hans föregångare Magnus von Wright. Lärare på 1900-talet var bland andra Eero Järnefelt, Väinö Blomstedt, Erkki Kulovesi, Åke Hellman och Pertti Summa.

Piirustussali Fabianinkatu 33:ssa, vuonna 1897 valmistuneessa harjoitussalirakennuksessa. Kuva on Eero Järnefeltin ajalta. Kuvaaja ja tarkka kuvausaika ei tiedossa.Piirustussalin kipsisali Porthaniassa vuonna 2007. Kuvaaja: Timo Huvilinna.Opiskelijoita piirtämässä Piirustussalilla vuonna 1987. Kuvaaja: Atte Rusanen.