Kursutbud och anmälan

Aktuell information om Ritsalens kursutbud hittar du här. Kurserna hålls på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån, om inget annat nämns.

Läs mer om våra kurser och kom med!

På grund av pandemiläget är kursschemat för våren fortfarande öppet. Information kommer att uppdateras på denna hemsida så snart som möjligt.

Undervisningsspråket i Ritsalen är finska. Ritningsuppgifter kan man få på engelska också. 

Vänligen se kursdetaljer ock anmälningslänkar på den finska / engelska webbsidan.  

Onsdagar 24.11. (croquis), 1.12. (levande modell), 8.12. (croquis) kl. 16.30–19.30. Enskilda kvällskurser öppna för alla. Kursavgift 12 €/gång, för studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga, civiltjänstpliktiga och professionella konstnärer 8 €/gång.

Anmälning fr.o.m. 22.11.2021 kl. 10.00. 15 deltagare.

Undervisningsspråket i Ritsalen är finska. Ritningsuppgifter kan man får på engelska också. 

Vänligen se kursdetaljer ock anmälningslänkar på den finska / engelska webbsidan. 

Ritsalens öppna kvällskurser passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare. Kvällskurserna fungerar båda som enskilda upplevelser och som en helhet.