Karantänkonstkurs

När Helsingfors universitets Ritsal var stängd på grund av situation med koronavirus, många sökte efter trevlig sysselsättning därför att alla fritidssysselsättningar var på paus också. Därför publicerade ritmästare Vappu Rossi en serie teckningsuppgifter som man kan göra hemifrån utan särskild utrustning, under namnet karantänkonst.

Du kan rita med vilken typ av penna eller ritdon som helst som du hittar hemma. Du kan använda vilket som helst papper som du har hemma. Vanligt kopieringspapper och blyertspenna går bra. Testa olika ritdon för olika uppgifter.

Du kan dela dina verk med hashtaggarna #piirustussali, #karanteenitaide, #quarantineart, #universityofhelsinkiartroom eller #vappurossi om du vill, men du kan förstås också välja att låta bli. Poängen är inte att få innehåll till sina sociala medier, utan att öva sig att observera och teckna på ett avslappnat sätt, lära sig någonting nytt eller friska upp gamla färdigheter och allmänt ge livet en liten guldkant.

Börja med dessa uppgifter (uppgifter för 1–3 dagar): 

Rita ett självporträtt med hjälp av en spegel eller rita tillsammans med en kompis / familjemedlem av varandra.

Självporträtt / porträtt

 1. först utan att titta på pappret (rakt framifrån)
 2. i en enda linje (i halvprofil, d.v.s. inte rakt framifrån och inte rakt från sidan, utan med huvudet svängt lite åt sidan, traditionell porträttställning)
 3. med fel hand (valfri profil)
 4. utan att titta på pappret, i en enda linje
 5. i en enda linje med fel hand
 6. utan att titta på pappret med fel hand
 7. utan att titta på pappret, i en enda linje och med fel hand
 8. rita sedan ett självporträtt / rita samtidigt av varandra med båda händerna och två pennor rakt framifrån
  a) samma bild (monobild, stilen fri)
  b) två olika bilder som spegelbilder (stereobild)
  c) två olika bilder i samma riktning (stereobild).

Längre uppgift:

En mer bearbetad teckning av det egna eller kompisens / familjemedlemmens ansikte.

Till följande tar vi rummet i besittning, d.v.s. vi ritar interiören i hemmet. Den del av rummet du tecknar kan vara stor och utmanande, t.ex. hela rummet, eller så kan du rita av bara en detalj i ett hörn.

Här är uppgifter för cirka tre dagar. Välj dem som intresserar dig mest!

Korta uppvärmningsuppgifter: 

Förberedande arbete: En liten skiss, stor som din handflata
Innan du börjar rita av rummet i detalj, gör en liten snabb skiss där du går igenom kompositionens huvuddrag: linjer, riktningar, lutningar, eventuella bågar, proportioner.

Förberedande arbete: detaljer utan att titta på pappret
Innan du börjar ett mer detaljerat arbete med en vy, rita först ett partre skisser av detaljerna utan att titta på pappret. Påbörja sedan den egentliga teckningen.

Förberedande arbete: rita upp linjerna i luften med fingret
Innan du börjar rita av rummet, fundera i lugn och ro på vad du ser. Rita i luften med fingret och tänk på riktningar, proportioner och kompositionen.

Längre uppgifter:

Sökande, ungefärliga linjer
Teckningar av interiörer är ofta detaljerade och noggranna, men här strävar vi efter ett mer avslappnat grepp. Rita i en lätt, skisserande, sökande linje som är i konstant rörelse. Gå igenom rummet framför dig: vad allt ser du? Du kan ta med eller skippa detaljer efter eget tycke. Rita ganska snabbt, fundera inte i onödan. Handen rör sig hela tiden.

Fortsättningsuppgift: sökande, ungefärliga linjer + enkla valörer
När du har skissat upp strukturen, fyll på med skuggningar. Kisa med ögonen, så ser du bättre skiftningarna mellan skugga och ljus. Gå först igenom de största skuggade områdena på ett ungefär och fördjupa sedan de mörkaste skuggorna. Rita också här med lätta och aktiva rörelser.

Konturer utan att lyfta pennan
Rita endast konturerna. Gå igenom hela den interiör du har framför dig utan att lyfta pennan från pappret. 

Dramatiskt ljus
Välj en plats där kontrasten mellan ljus och skugga är mycket stark eller intressant. Koncentrera dig på att avbilda ljuset och skuggorna. Bilden kan också vara väldigt abstrakt.

Noggrann linje, enkla valörer
Rita endast konturerna så att alla riktningar och proportioner är korrekta. När du har fått konturerna klara, ta med en enkel valörskala (3, högst 4 nyanser: ljusa, mörka, mellangrå). Om du kisar med ögonen ser du lättare de ljusa och skuggade områdena. 

Temat för dessa uppgifter är en av de mest traditionella genrerna av bildkonst: stilleben. Stilleben med frukter och blommor har inspirerat konstnärer i århundraden, men man kan också bygga upp ett stilleben med andra föremål.

Uppvärmningsuppgift: håligheter i köksredskap

Gå igenom ditt kök och leta efter kärl och redskap som har hål och öppningar, t.ex. vispar, potatisstötar eller tekoppar. Rita av endast hålen och öppningarna. Notera att hålens form förändras dramatiskt om du vänder på föremålet.

Miniatyrstilleben

Stort av litet. Samla olika små föremål för ett ministilleben. Rita av ditt miniatyrstilleben, men 3–10 gånger förstorat. Även om det som avbildas är litet är det fråga om stor konst. Fundera över avgränsning, komposition, vinkel och ljus.

Stilleben med vattenglas

Den här uppgiften är väldigt utmanande och mångsidig! Bygg upp ett stilleben av genomskinliga vattenkärl, ljus och vatten. Du behöver dricksglas, vinglas eller champagneglas, glasvaser, flaskor, kannor o.s.v. Du behöver inte använda så många föremål, tjusningen med det här stillebenet är inte rikedomen av föremål, utan vattnet, ljuset, skenet och skuggorna. Bara ett enda glas som är fyllt med vatten kan vara intressant att avbilda. Skapa en intressant helhet av glaskärl som är fyllda eller halvfulla med vatten (ja, glaset är halvfullt). Belys stillebenet med ficklampor eller spotlighter. Det lönar sig att annars ha det ganska mörkt i rummet, så att du får fram de skuggor som glaset och vattnet skapar. Testa belysningen och bakgrunden. Det är bäst att använda ett vitt underlag, t.ex. ett stort vitt papper, för att du ska få fram skuggor och sken så bra som möjligt. Om du inte har vitt papper går vilken som helst annan slät vit yta lika bra.

Karantänstilleben

Den här uppgiften kan du tolka symboliskt eller konkret. Bygg upp ett stilleben med föremål och saker som har någon koppling till situationen, konkret eller symbolisk. Tänk på belysningen (spotlighter, ficklampor, naturlig belysning?) och bakgrunden, och förstås också vinkel, avgränsning, komposition och skala.

Den här gången övar vi fri teckning, som är nyttigt för minnet, förmågan att lyssna och koncentrera sig och kreativt tänkande.

Brukar du rita medan du talar i telefon? Fylla i bokstäverna a och o medan du sitter på möten? Även sådant synbart onödigt klotter har förvånansvärt positiva effekter. Vi testar det här i praktiken.

Uppvärmningsuppgift: kluddfigurer eller abstrakt skönhet

Slut ögonen och för pennan över pappret. Gör runda och/eller kantiga rörelser efter eget tycke. Öppna ögonen. Du kan fortsätta figuren du skapat på olika sätt, t.ex. genom att färglägga eller fortsätta teckna på den. Figuren kan vara abstrakt eller så kan du forma den t.ex. till ett djur eller ett ansikte. Obs! Slutresultatet behöver inte vara ”vettigt”. I de här övningarna fokuserar vi på processen, inte produkten. Resan är viktigare än målet.

Uppvärmningsuppgift: att teckna i musikaliska termer

Hurdana linjer blir det om du ritar enligt de anvisningar som används i notskrifter? Fundera och pröva. Largo, allegro, staccato, legato, dolce, sostenuto, accelerando, forte fortissimo, con fuoco? 

En resa in i den fria teckningens värld

Lyssna på en ljudbok eller ett diskussionsprogram: poddar, dokumentärer, radioessäer, hörspel, debatter på tv. Forskning visar att teckning främjar koncentrationen och minnet och hjälper en att ta till sig det man hör. En klassiker är att fylla i alla a:n och o:n i föredragningslistan på möten, men du kan själv skapa illustrativa teman som du sedan arbetar vidare på eller färglägger. Exempel på goda utgångspunkter:

 • kantiga eller rundade linjer
 • spiraler, cirklar, ellipser
 • blommor, löv, bär, frukter
 • kvistar, rankor och motsvarande växtlighet
 • moln
 • ljudvågor, EKG och liknande undulerande linjer
 • blixtar, droppar
 • kantiga former, kompositioner av linjer
 • konstiga djur och ansikten
 • kluddet från uppvärmningsuppgiften och de varelser och abstrakta figurserier som du arbetade fram ur den
 • inramning av anteckningar med grafiska element

Fortsättningsuppgift för modiga fritecknare: teckning vid sidan av mötes- eller föreläsningsanteckningar

Lyssna på en webbföreläsning. Du kan också testa att teckna medan du deltar i distansmöten. Forskning visar att fri teckning är nyttigt om man planerar ett nytt projekt eller något annat som kräver kreativt tänkande, eller om man måste koncentrera sig på att lyssna på längre anföranden.

Du kan skriva ner nyckelord eller anteckningar som vanligt på samma papper eller på ett annat papper. Lärandet och kreativiteten förstärks ytterligare om teckningarna har ett samband med föreläsningen eller det som diskuteras, men rita i alla fall i början bara små och snabba bilder som stöder dina anteckningar, så att teckningen inte kräver för mycket av din uppmärksamhet. 

OBS! Det är meningen att ritandet ska vara nyttigt, inte störande. Om tecknandet inte stöder din koncentration utan du börjar tänka mer på hur du ritar och slutresultaten än vad du lyssnar på, gå vidare till följande uppgift och pröva de här uppgifterna på nytt t.ex. medan du lyssnar på radio.

Musikteckning

Vi prövar meditativt tecknande. Vi följer stämningen i musiken med pennan och låter handen röra sig avslappnat i takt med musiken.

Välj olika låtar och musikgenren för övningarna. Fundera inte för mycket på vad du ritar.

Själv tecknade jag för en månad sedan till Hildegard von Bingens Ave Generosa och O Frondends Virga. Med hjälp av dem kan man lätt få grepp om den strömmande pennrörelsens meditativa karaktär. Ett exempel på ett utmärkt val från en helt annan värld är Darudes Sandstorm, som en del t.o.m. föreslagit som Finlands inofficiella nationalsång.

 1. Föreställ dig att din penna är en radar som reagerar på ljud.
 2. Håll i pennan långt bak så att den hänger avslappnat från din hand. För pennan över pappret i takt med musiken.
 3. Föreställ dig att din penna är dirigentens taktpinne.
 4. Dragen med pennan och handens rörelse följer musiken: styrka, känslighet, tempo... Du kan tänka i musikterminologins banor som i uppvärmningsuppgiften.

Bra val för nybörjare är t.ex. Griegs I bergakungens sal och Rimskij-Korsakovs Humlans flykt. Jag har använt bägge musikstyckena i min undervisning.

Om du har tid, välj ett längre musikstycke. Beethovens nionde symfoni kan vara ett upplyftande val. Sibelius trädserie används ofta när man målar till musik. Så här inför påsk kan du också rita genom Mozarts Requiem, som ofta spelas på påskkonserter. 

Observera att du inte måste använda klassisk musik. Idén med dessa övningar fördjupas om du testar olika genrer och musik från olika tidsperioder. Du kan också rita till ljudlandskap eller t.ex. valsång.