Ritsal

Helsingfors universitets legendariska Ritsal öppnades hösten 2018 som en del av Helsingfors universitetsmuseum! Verksamheten i Ritsalen som varit stängd sedan 2016 startade igen med såväl kurser för studerande vid Helsingfors universitet som evenemang för den stora allmänheten.

Helsingfors universitets Ritsal har en historia med rötter i 1700-talet. Ritsalen är den äldsta offentliga läroanstalten som erbjuder konstundervisning i Finland och fram till medlet av 1800-talet var den enda i sitt slag i Finland.

År 1956 flyttade Ritsalen efter olika skeden till översta våningen i universitetsbyggnaden Porthania, där den fortsättningsvis finns på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån.

Förfrågningar: 
vappu.rossi@helsinki.fi