Samarbetspartners och nätverk

Arjenhistoria.fi är en gemensam sökportal för arbetarmuseet Werstas, Arbetararkivet, Folkets arkiv, Tekniska museet, Elmuseet Elektra, Helsingfors universitetsmuseum, Päivälehti museum, Finska emigrantmuseet och Guldmuseet.

Finna.fi är en nationell sökportal för Finlands museer, bibliotek och arkiv. Genom Finna får du tillgång till material t.ex. från Helsingfors universitetsmuseum som inte är utställt i museets utrymmen och som  tidigare enbart varit tillgängligt för forskare.

TAKO är ett nätverk för dokumentations- och samlingssamarbete i vilket yrkesmässigt drivna museer ingår.  TAKO koordinerar museernas samlingssamarbete samt nutidsdokumentering i syfte att undvika överlappning.

UMAC är ICOM:s internationella kommitté för universitetsmuseer och -samlingar. Det är ett internationellt forum för alla som arbetar i eller är associerade med akademiska museer, gallerier och samlingar.

Helsingfors universitetsmuseum och Jyväskylä universitetsmuseum arrangerade tillsammans en internationell UMAC-konferens i september 2017. Konferensens hemsida innehåller foton som tagits under evenemanget.

Universeum är ett europeiskt nätverk vars syfte är att främja bevarande, forskning och tillgänglighet av universitetssamlingar, museer, arkiv, bibliotek, botaniska trädgårdar och astronomiska observatorier.