Om oss

Helsingfors universitetsmuseum förvaltar Helsingfors universitets kulturarv och ansvarar för att bevara dess föremåls-, konst- och fotografisamlingar. Genom sin utställningsverksamhet förmedlar museet kännedom om universitetets och vetenskapernas historia och bidrar därmed till byggandet av universitetssamhällets identitet.

Helsingfors observatorium är en del av Universitetsmuseet. Observatoriet, som stod färdigt 1834 på Observatoriebacken, är idag ett besökscenter där besökare i alla åldrar kan lära sig om astronomi och rymdforskningens historia. Observatoriet inrymmer ett planetarium samt lokaler för uthyrning. Helsingfors universitets  Ritsal är också en del av Universitetsmuseet.