Med hjälp av ett referenshanteringsprogram är det lättare för dig att spara dina litteraturhänvisningar i ordning på ett och samma ställe. Alla referenshanteringsprogram har samma basfunktioner. Du kan hämta hänvisningar från olika källor på olika sätt och ordna hänvisningarna i din referensdatabas enligt dina behov. Dessutom kan du dela med dig av källor t.ex. i samband med grupparbeten.

Ett referenshanteringsprogram är också behändigt för att lägga till hänvisningar i en text som du har skrivit, t.ex. ett examensarbete, och skapa en källförteckning av de hänvisningar du använt enligt en viss referensstil. Programmet underlättar och försnabbar arbetet i synnerhet om antalet hänvisningar är stort.

Det finns många referenshanteringsprogram att välja mellan. Helsingfors universitet har köpt licens till referenshanteringsprogrammen RefWorks och EndNote, och universitetets studenter, lärare, forskare och övriga personal kan använda dem. RefWorks licensen är giltig till och med den 31 december 2021. RefWorks används i webbläsaren och fungerar var som helst där det finns internetuppkoppling. EndNote är ett separat program som kan installeras på universitetets datorer via Software Center och på privata datorer via Programdistributionen.

Dessutom finns det gratis referenshanteringsprogram att ladda ner på webben, t.ex. Mendeley och Zotero. På universitetets datorer installeras dessa via Software Center och på privata datorer via programmens egna webbplatser.

På webben hittar du jämförelsetabeller som du kan använda för att underlätta valet. Korta presentationer av egenskaperna hos vanliga referenshanteringsprogram vid universitetet samt anvisningar för ibruktagande:

RefWorks kan tas i bruk av personer som har e-postadress vid Helsingfors universitet eller HUS.

  1. Skapa användarkonto på RefWorks på adressen https://refworks.proquest.com/.
  2. Använd din e-postadress vid universitetet (@helsinki.fi eller @hus.fi) som kontots användarnamn. Använd ett annat lösenord än i universitetets e-post.
  3. Du får en aktiveringslänk per e-post. Efter att ha klickat på aktiveringslänken kan du använda RefWorks via webbläsaren.

Du behöver inte ladda ner ett separat program på datorn. Du behöver installera ett insticksprogram endast om du använder RefWorks tillsammans med Word.

RefWorks kan användas tillsammans med Microsoft Word eller Google Docs. Det betyder att du i bägge programmen kan installera ett insticksprogram som synkroniserar hänvisningarna direkt med dina hänvisningar i RefWorks, vilket gör det lätt att lägga till källhänvisningar och källförteckningar. I Microsoft Word installerar du RefWorks Citation Manager via Microsoft Store (Office Add-ins) och i Google Docs via Add-ons (instruktioner på finska i RefWorks-guiden).

I verktygsfältet på ditt RefWorks-konto finns funktionen Bibliography -> Quick Cite. Funktionen är ett verktyg för att kopiera in hänvisningar och skapa en källförteckning i en text som har skapats i Open Office, Word eller ett annat ordbehandlingsprogram.

Bägge två är insticksprogram (plugin) som installeras i Word. Med hjälp av dessa kan du lägga till hänvisningar och en källförteckning i din text direkt i ordbehandlingsprogrammet.

RefWorks Citation Manager kan användas i Microsoft Word 2016 och 2019 både på Windows- och Mac-datorer och Google Docs. Det kan användas också i Word Online och Google Docs.

Det äldre insticksprogrammet Write-N-Cite kan inte användas i Word 2016 på Mac-datorer, men fungerar i Word 2016 på Windows-datorer och andra gamla versioner av Word (instruktioner i RefWorks-guiden eller med bilder på finska).

Om du har installerat Office365-paketet via universitetet tidigare, har den version som du använder inte rättigheter att ladda ner insticksprogram från Microsoft Store. För möjliga lösningar, se RefWorks-guiden (på finska).

I Refworks kan du finna stilar på svenska bland annat om du söker efter Soc&kom i Create Bibliography. 

I Mendeley och Zotero kan du testa att byta (lokalisera) CSL-stilar till svenska.

Biblioteket erbjuder Helsingfors universitets studenter och personal rådgivning vid problem med RefWorks.

Du kan kontakta RefWorks egen support genom att gå in på ditt RefWork-konto, trycka på frågetecknet i den blåa balken och fylla i blanketten.

RefWorks licensen är giltig till och med den 31 december 2021.

RefWorks utvecklas kontinuerligt, både genom att förbättra basfunktionerna och genom att lansera nya egenskaper. Du kan följa utvecklingen via RefWorks instruktionssidor (Release Notes). En del uppdateringar är viktiga för alla användare, medan andra inte används i så bred utsträckning och inte är så iögonfallande.

Du kan fortsätta använda RefWorks fram till den 31.12.2021. Kom ihåg att i RefWorks inställningar byta ut din helsinki.fi-adress mot en fungerande e-postadress, eftersom du behöver kunna motta meddelanden om du glömmer ditt lösenord till RefWorks.

Du kan flytta dina hänvisningar från RefWorks till ett annat referenshanteringsprogram, om du vill övergå till ett annat program.

Avgiftsfria referenshanteringsprogram (t.ex. Mendeley och Zotero) kan du fortsätta använda som tidigare också efter utexaminering.