Stöd för forskare

Helsingfors universitets bibliotek ordnar kurser i referenshantering på nätet och på universitetets olika campus. Det finns till exempel kurser i att använda referenshanteringsprogrammet RefWorks.

Biblioteket erbjuder som en del av Helsingfors universitets datastöd utbildningar för forskare och studerande i datahantering och planering av datahantering.

  • På kursen RDM Basics (Datanhallinnan perusteet) går man igenom grunderna i datahantering.
  • DMPTuuli-workshopparna fokuserar på utformandet av materialhanteringsplaner (data management plan, DMP). Workshoppar ordnas framför allt i samband med Finlands Akademis finansieringsutlysningar.

DMPTuuli-verktyget är ett verktyg som hjälper forskaren att skriva sin datahanteringsplan. Du får hjälp med att använda DMPTuuli-verktyget i bibliotekets DMPTuuli-workshoppar.

I samband med finansieringsansökningar kan man skicka in sin datahanteringsplan till Datastödet och få kommentarer på den.

Open access-publicering är publicering i öppna tidningar (Gold OA), parallellpublicering i universitetets publikationsarkiv (Green OA) och publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter (Hybrid OA). Mer information om open access-publicering och de tjänster biblioteket erbjuder finns i guiden Tutkijan Open Access.

Helsingfors universitets bibliotek ordnar kurser och personlig handledning i informationssökning för doktorander och anställda vid Helsingfors universitet.

Biblioteket ordnar utbildningar i att använda e-böcker och deras funktioner i olika e-bokstjänster.

Biblioteket ordnar också övrig utbildningar när det finns efterfrågan. Bibliotekstjänster och serviceadresser finns i Flamma.