Öppen vetenskap

Biblioteket erbjuder Helsingfors universitets forskare och forskargrupper stöd och rådgivning i öppen vetenskap. Öppenhet är en utgångspunkt och ett grundläggande värde för vetenskapen eftersom den i bästa fall ökar jämställdheten och skapar bildningskapital. Vetenskap och lärande tillhör alla.

Bredare användning av forskningsresultat, -data, -metoder och -infrastrukturer samt läromedel i forskningsgemenskapen och samhället ökar den forskningsbaserade kunskapens genomslagskraft och spridning samt förtroendet för vetenskap. Öppenheten ger all forskningsbaserad kunskap möjlighet att påverka samhället och leda till nya innovationer. Därför hör det till forskarens grundläggande färdigheter vid Helsingfors universitet att genomföra och utnyttja öppenheten på ett ansvarsfullt sätt.

På denna sida finns information om öppen publicering och forskning samt om tjänster och stöd för öppen vetenskap som erbjuds för dem som arbetar eller studerar på universitetet. I våra tjänster och vårt stöd tar vi hänsyn till rekommendationer från universitetet, forskningsfinansiärer och aktörer inom öppen vetenskap både på nationell nivå och EU-nivå.

Stöd och rådgivning i öppen vetenskap

Helsingfors universitets bibliotek producerar tjänster och stöder vetenskapssamfundet gällande öppnandet av publikationer och forskningsdata, i enlighet med Helsingfors universitets strategiska mål.