Kontaktbibliotekarierna - resurser och anskaffningar

Biblioteket har en namngiven kontaktbibliotekarie för resurser i varje ämnesområde på Helsingfors universitet. Forskare och lärare kan vända sig till kontaktbibliotekarien för sitt ämnesområde i alla frågor som gäller resurser och anskaffning.

I frågor som gäller biblioteket eller informationsservice vänligen vänd dig till kontaktbibliotekarien ansvarig för service.

JL
Juha
Laulainen
bibliotekssekreterare
Helsingfors Universitets bibliotek

Arkeologi, folkloristik, historia, etnologi, maritim historia, museologi, arabiska språket och islamstudier, iranska, turkiska, mongoliska och kaukasiska studier, sydasienstudier, afrikastudier, assyriologi, egyptologi, europastudier, nordenstudier

JT
Jaakko
Tuohiniemi
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Teater, dans, musik, övrig scenkonst, Övriga

Estetik, film- och televisionsforskning, konsthistoria, musikvetenskap, teatervetenskap

MH
Minna
Helander
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Genusforskning, allmänn litteraturvetenskap, tyska språket, inhemsk litteratur, nordiska språk och litteratur, romani och romsk kultur, finska språket och kulturen, finskugriska språk och kultur 

EH
Eeva
Henriksson
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Kinesiska, sydostasienstudier

PK
Pekka
Karhula
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Japanska

JL
Juha
Leppämäki
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Koreanska

Seija
Karvanen
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Östlig centraleuropeiskt, balkaniska och baltiska studier (Alexanderinstitutet), baltiska språk och kulturer, slaviska språk och kulturer, ryska språket och litteraturen

PK
Pirja
Kara
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Klassisk arkeologi, grekiska och grekisk litteratur, latin och romersk litteratur, latinamerikastudier, nygrekiska och nygrekisk litteratur, romaniska språk

HH
Heli
Heinämäki
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Nordamerikastudier, engelska språket, fonetik, språkteknologi, översättningsvetenskap, allmän språkvetenskap

KL
Kaisu
Leinonen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Religionsvetenskap

AP
Anne
Pannula
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Kognitionsvetenskap

MK
Merja
Kettunen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Fysik, geofysik, meteorologi och astronomi, HIP

MS
Miamaria
Saastamoinen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap

Kemi, Verifin

MV
Mari
Viljanen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Geologi, geografi och seismologi, matematik, datavetenskap, HIIT