Kontaktbibliotekarier

Biblioteket har en namngiven kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde på Helsingfors universitet. Forskare och lärare kan vända sig till kontaktbibliotekarien för sitt ämnesområde i alla frågor som gäller biblioteket eller informationsservice.

I frågor som gäller böcker, tidskrifter och databaser vänligen vända sig till kontaktbibliotekarien ansvarig för resurser och anskaffningar.

Dolf
Assmann
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Arkeologi, folkloristik, historia, etnologia, anthropologi, tyska språket

Markku
Roinila
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Filosofi

Filosofi, fonetik, språkteknologi, kognitionsvetenskap

EH
Eeva
Henriksson
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Maritim historia, museologi, genusforskning, asiatiska och afrikanska språk och kulturer, kinesiska, sydostasienstudier, europastudier, latinamerikastudier, nordamerikastudier

Jussi S
Männistö
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Estetik, film- och televisionforskning, semiotik, konsthistoria, teatervetenskap, allmän litteratur, inhemsk litteratur, finska språket och kulturen

JT
Jaakko
Tuohiniemi
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Teater, dans, musik, övrig scenkonst, Övriga

Musikvetenskap

UV
Ursula
Virolainen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Finskugriska språk och kultur, romani och romsk kultur

MM
Matti
Myllykoski
ledande informationspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Humanistiska vetenskaper

Klassisk arkeologi, grekiska och grekisk litteratur, latin och romersk litteratur, nygrekiska och nygrekisk litteratur, religionsvetenskap, romaniska språk

Tuija
Korhonen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap, Språkvetenskaper

Engelska språket, översättningsvetenskap, allmän språkvetenskap

Kristina
Weimer
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Nordenstudier, nordiska språk och litteratur

Soile
Manninen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Baltisk filologi, Slavisk philology, Ryska språket och litteraturen

Markku
Roinila
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Filosofi

Filosofi

EH
Eeva
Henriksson
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

U-landsforskning

Dolf
Assmann
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Politisk historia, ekonomisk och social historia

MA
Monica
Allardt
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Sociologi

Social och kulturantropologi, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, samhällspolitik, och centret för samhällsdatavetenskap (CSDS)

UV
Ursula
Virolainen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Medier och kommunikation

Mika
Holopainen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap

Ekonomi

Leena
Huovinen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Allmän statslära

PT
Petri
Turunen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Filosofi, Fysik

Fysik, geofysik, meteorologi och astronomi, HIP

Terhi
Sandgren
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Kemi, Verifin

Mika
Holopainen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap

Geologi, geografi och seismologi, datavetenskap, HIIT

RH
Riku
Hakulinen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Matematik och statistik

Jukka
Englund
ledande informationspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Medicum (exkl. psykiatri, psykologi och logopedi); Clinicum: avdelningen för folkhälsovetenskap, avdelningen för neurovetenskaper, avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar, barnkliniken, kvinnokliniken, ögon- och öronkliniken; HiLife

JP
Jussi
Piipponen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Medicum: Psykologi, Logopedi; Clinicum: Psykiatriska kliniken

Clinicum: avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård, avdelningen för cancersjukdomar, avdelningen för invärtesmedicin, avdelningen för kirurgi, diagnostisk-terapeutiska avdelningen, kliniken för hud- och könssjukdomar

Taina
Kettunen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Jukka
Englund
ledande informationspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Veterinärmedicinska fakulteten

Terhi
Sandgren
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Farmaceutiska fakulteten

Maija
Halminen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap

Lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper, Ruralia-institutet

AO
Anne
Ojanen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

 

Livsmedels- och näringsvetenskaper, mikrobiologi

Mika
Holopainen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap

Ekonomi