Skydd av personuppgifter -- Helka bibliotekssystemet

Bibliotekssystemet Helkas kundregister.