Databasen Helka kommer att vara ur bruk från och med torsdagen den 16.7.2020 kl. 15 till början av augusti.

Under avbrottet kan du inte

  • låna eller reservera tryckta böcker
  • logga in i dina kunduppgifter i Helka

Under avbrottet kan du

  • returnera böcker till biblioteket, men de registreras först när avbrottet är över
  • göra sökningar i samlingarna och använda e-material via Helka. Observera dock, att det tryckta materialets tillgänglighet inte syns i Helka under avbrottet

Du kan göra reserveringar i Helka normalt fram till torsdagen den 16.7.2020 kl. 15. Under avbrottet kan du inte reservera material.

Observera att alla reservationer inte kan flyttas till det nya systemet. Om du inte senast den 16.7 har fått en ankomstavi, måste du förbereda dig på att göra om din reservation i augusti, när Helka fungerar normalt igen.

De uppgifter som finns i Helka (kontaktuppgifter, lån, anlända reservationer och avgifter) flyttas automatiskt till nya Helka.

Spara dina favoritlistor och förbereda dig på att göra om dina reservationer

Om du har gjort favoritlistor i Helka så hinner du spara dem fram till 16.7.2020.

Observera att alla reservationer inte kan flyttas till det nya systemet. Om du inte senast den 16.7 har fått en ankomstavi, måste du förbereda dig på att göra om din reservation i augusti, när Helka fungerar normalt igen.

Inloggning i nya Helka

Helsingfors universitets studenter och personal loggar in i Helka med Helsingfors universitets användarnamn. Övriga användare loggar i fortsättningen in i Helka med sin e-postadress. Helka skickar en inloggningslänk till din e-postadress.

Det är ett avbrott i blioteksdatabasen Helka i juli. Under avbrottet kan biblioteket inte leverera fjärrlån till andra bibliotek. Fjärrlån av artiklar fungerar nomalt.

Helsingfors universitets biblioteks användare kan beställa fjärrlån från andra bibliotek under avbrottet i Helka. Men observera att pandemin har stängt många bibliotek runt om i världen och många andra högskolebibliotek i Finland har också avbrott just på grund av byte av bibliotekssystem i juli.

Om du har gjort favoritlistor i Helka så hinner du spara dem fram till 16.7.2020.

Du kan spara dina favoritlistor som referenser, t.ex. genom att skicka dem till ett referenshanteringssystem eller genom att skicka dem till dig själv som e-post.

Logga in i dina personuppgifter i Helka > Favoriter > Välj sida > E-post eller Exportera > välj det önskade

 

Helkas användargränssnitt är tillgängligt under avbrottet och du kommer åt alla bibliotekets e-material via Helka.

Helsingfors universitets studenter och personal kommer ofta också åt bibliotekets e-material med direktlänkar i Moodle.

E-materialen fungerar också som vanligt på distans under avbrottet.

Kajsahuset är öppet 1.6.-23.8. mån-fre kl. 8-18. Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik förblir stängda åtminstone till början av augusti.

Huvudbiblioteket har begränsade tjänster under sommaren. Under Helkas avbrottet kan du inte låna tryckta böcker. Du kan returnera böcker till Kajsahuset, men de registreras först när avbrottet är över. Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning. Följ instruktionerna i entrén till Kajsahuset när du hämtar reservationer.

Läs mer om bibliotekstjänster från undantagstillståndet-sidan.

Det nuvarande backend-systemet (det som ligger under kundernas användargränssnitt, som byttes för några år sedan) är nästan tjugo år gammalt och är vid det här laget föråldrat.

Studierna, undervisningen och forskningen vid universitet har förändrats mycket. Bibliotekets kärnuppgift är inte längre bara att förvara och förmedla fysiska böcker och tidskrifter. Biblioteket anskaffar och förmedlar i allt högre utsträckning elektroniskt material och tjänster för öppen tillgång och dataanvändning. För att ta det digitala språnget behöver universitetet behöver ett modernt system också för bibliotekstjänsterna.

Helkas nya bibliotekssystem är planerat för ett forskningsorienterat universitetsbibliotek. Det ger effektivare verktyg både för att anskaffa och för att hitta och använda elektroniskt material.

Förnyelsen av bibliotekets tekniska plattform är ett långtidsprojekt som har förberetts i många finländska högskolor redan i två år. Vi har förlagt det långa avbrottet till juli, eftersom det är när biblioteket och nättjänsterna används som minst, enligt statistiken bara några procent jämfört med terminernas brådaste dagar.

Tyvärr var det inte möjligt att förutspå de begränsningar som undantagstillståndet skulle medföra i användningen av biblioteket. Avbrottet i Helka för kunderna försöker vi ändå hålla så kort som möjligt.  

Alla elektroniska böcker och tidskrifter är tillgängliga för studenter och forskare också under avbrottet.