Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Kajsahuset

 • Huvudbibliotekets begränsade tjänster är tillgängliga vardagar kl. 8-20. Öppettiderna under Kristi him­mels­färd: Ons 12.5. 8-20, tors 13.5. stängt.
 • Du kan hämta reservationer och låna materialet på 3 våningen.
 • Andra våningar och alla läs- och arbetsplatser är stängda till 23.5.
 • Ingång till Kajsahuset endast från huvudingången på Fabiansgatan 30.
 • För tillgänglig passage till biblioteket med hiss från metrotunneln eller från Kajsaniemigatan krävs hjälp. Se avsnittet Ingångar till Kajsahuset under undantagstillståndet för mer information.
 • Well Cafe Kaisa-talo på Berggatan är stängt tills vidare.

Pop-up Bibliotek i Vik

 • Avhämtning av reservationer som självbetjäning är tillgänglig vardagar kl. 11-18. Öppettiderna under Kristi him­mels­färd: Ons 12.5. 11-18, tors 13.5. stängt.
 • Rutt till Pop-up Biblioteket från söder om Infocentret är stängd från 19.4.21. Biblioteket kan nås genom att gå runt Infocentret från norr, på Kanslerinkaari sida.
 • Avhämtning av material från reservationshyllan, utlåning och återlämning med automat.
 • Samlingsområdena samt alla läs- och arbetsplatser är stängda till 23.5.2021.
 • Pop-up Biblioteket är stängt 24.5-6.6 på grund av ombyggnaden av infocentret.

Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans

Campusbiblioteket i Gumtäkt samt Campusbiblioteket i Mejlans, Terkko Health Hub och lärocentret Mocoma håller stängt åtminstone till 23.5.2021.

Lärocentren

Minerva håller stängt till 23.5.2021.

Aleksandria håller stängt åtminstone till 9.6.2021. Aleksandria är tills vidare inte tillgängligt utanför byggnadens öppettider med nyckeln för nattbruk. Om du har bokat platsen till Examinarium-tentakvariet, ringa till vaktmästaren, tlf 02941 23265.

Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. 

 • Besök biblioteket bara om du är frisk. Undvik onödig vistelse, sköt dina ärenden snabbt.
 • Använd en ansiktsmask.
 • Ta hand om hygienen.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Utlåning av tryckt material och avhämtning av reservationer endast från begränsade områden. Andra faciliteter i biblioteket är stängda.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
 • Följ instruktionerna i biblioteket när du hämtar böcker.

Lån av tryckt material från Kajsahuset är tillgängligt för alla Helsingfors universitetsbibliotekskunder som har ett Helka-bibliotekskort. Du kan beställa böcker också från Gumtäkts, Mejlans och Viks samlingar för avhämtning i Kajsahuset. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka-databasen.

Kajsahusets ingångsplan (3 våningen) är öppen vardagar kl. 8-20. Kursböckerna, korttidslånen och den studierelaterade stödlitteraturen är tillgängliga, du kan hämta böckerna i hyllan och låna själv i låneautomaterna. Låne- och returautomaterna samt bibliotekskioskerna står till förfogande. Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst.

Kajsahusets andra våningar är stängda. Du kan beställa böcker från de övriga samlingarna i Kajsahuset för avhämtning till 3 våningen. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka-databasen. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på reservationshyllan på 3 våningen.

Anlända reservationer och förhandsbeställt material hämtas som självbetjäning i reservationshyllan. Bara en person i taget på området.

 • Öppna e-postmeddelandet du har fått från Helka. Kontrollera sista avhämtningsdag i meddelandet.
 • Avhämtningsdagarna är markerade med gröna lappar på hyllan. Gå till den sista avhämtningsdagen som nämns i e-postmeddelandet.
 • Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet. Ditt reservations-ID är personligt och förblir detsamma i alla dina reservationer.
 • Låna böckerna i en utlåningsautomat innan du lämnar biblioteket.

Referensmaterial som man inte får låna hem kan du få tillgång till genom att besöka Kajsahusets kundtjänst. Referensmaterial är till exempel tidskrifter, handböcker, ej hemlåns-kursböcker, tryckta pro gradur och en del av de digitala pro gradurna. Referensmaterial hämtas vardagar mellan kl. 10-18. Se avsnittet Användning av referensmaterial för mer information.

Det finns en maskin för kopiering och skanning av sådant material som inte får lånas ut. Multifunktionsskrivaren fungerar med ett personligt id-kort. Du kan använda den för att kopiera och skanna om du har Helsingfors universitets användarnamn. Print in City-tjänsten är ur funktion. Läsplatser, arbetsutrymmen och träffpunkter är stängda. Undvik onödig vistelse, sköt dina ärenden snabbt. Sitt inte kvar i entrén.

Bibliotekets kundtjänst är öppen vardagar kl. 10-19. Se avsnittet Kundinformation för mer information.

Avhämtning av reserverat material som självbetjnäning är tillgängligt i Pop-up Bibliotek i Vik. Rutt till Pop-up Biblioteket från söder om Infocentret är stängd från 19.4.21. Biblioteket kan nås genom att gå runt Infocentret från norr, på Kanslerinkaari sida.

Observera, att Pop-up Biblioteket är stängt 24.5-6.6 på grund av ombyggnaden av infocentret. Under den här tiden kan du inte hämta reservationer eller låna material från Pop-up Biblioteket.

Du kan beställa böcker också från Gumtäkts, Mejlans och Kajsahusets samlingar för avhämtning i Pop-up Biblioteket. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka-databasen. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på campusbibliotekets reservationshylla i Pop-up Biblioteket.

Pop-up Biblioteket på Infocentrets 4. våningen är öppen vardagar kl. 11-18. Använd ansiktsmask när du besöker biblioteket. 

Anlända reservationer och förhandsbeställt material hämtas som självbetjäning i reservationshyllan. Bara en person i taget på området.

 • Öppna e-postmeddelandet du har fått från Helka. Kontrollera sista avhämtningsdag i meddelandet.
 • Avhämtningsdagarna är markerade med gröna lappar på hyllan. Gå till den sista avhämtningsdagen som nämns i e-postmeddelandet.
 • Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet. Ditt reservations-ID är personligt och förblir detsamma i alla dina reservationer.
 • Låna böckerna i en utlåningsautomat innan du lämnar biblioteket.

Låne- och returautomaterna står till förfogande. Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Läsplatser, arbetsutrymmen och träffpunkter är stängda. Undvik onödig vistelse, sköt dina ärenden snabbt.

Bibliotekets kundtjänst är stängd. Se avsnittet Kundinformation för mer information.

Bibliotekets elektroniska samlingar finns tillgängliga för alla universitetsanställda och studenter oavsett var de befinner sig.

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna.

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni Guest -trädlöst nätverk. Lösenordet för HelsinkiUni Guest-nätverket är uniguest.

Referensmaterial som man inte får låna hem kan du få tillgång till genom att besöka Kajsahusets kundtjänst. Referensmaterial är till exempel tidskrifter, handböcker, ej hemlåns-kursböcker, tryckta pro gradur och en del av de digitala pro gradurna. 
 
Mellan den 30.11 och den 23.5 kan man inte beställa pro gradur eller annat material från magasinet via Helka. Du kan få tillgång till referensmaterial genom att besöka kundtjänsten i Kajsahuset. Bibliotekets personal hämtar det du behöver och du kan kopiera eller skanna det i maskinen som finns på ingångsplan (3 våningen) i Kajsahuset. Referensmaterial hämtas mellan kl. 10-18.
 
Referensmaterial i Gumtäkt, Vik och Mejlans är inte tillgängligt mellan den 30.11 och den 23.5. 
 
Om du behöver tillgång till en sådan digital pro gradu som endast kan läsas på bibliotekets datorer, så kan du be biblioteket skicka den till dig per e-post. Skicka förfrågan till adressen e-thesis@helsinki.fi 

Lån av referensmaterial till Helsingfors universitets och HNS/HUCS personal

Helsingfors universitets personal, forskare och lärare samt HNS/HUCS personal kan under undantagstillståndet mellan den 30.11 och den 23.5 få låna också sådant material, som normalt inte lånas ut. Detta gäller förutom Kajsahusets samlingar också referensmaterial i Gumtäkt och Vik.
 
Dessa förfrågningar utvärderas från fall till fall och kan skickas till adressen kirjasto@helsinki.fi.

Observera att vår kundtjänst är hårt ansatt under undantagsperioden och svarstiden kan därför vara längre än vanligt.

 • Chatten på bibliotekets webbplats betjänar mån-fre kl. 9-16.
 • Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-20.
 • Huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset är öppen mån-fre kl. 10-19.
 • Kundtjänsterna i campusbiblioteken är stängda tills vidare.

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Bibliotekspersonalen arbetar i huvudsak på distans. Du kommer i kontakt med bibliotekets experter via de vanliga serviceadresserna.

Ingång till Kajsahuset under undantagstillståndet är endast från huvudingången på Fabiansgatan.

Ingången med hiss från metrotunneln (metrostation Helsingfors universitet) eller från gatunivån på Kajsaniemigatan används inte under undantagstillståndet. Ingången på Berggatan används inte heller, eftersom Well Cafe Kaisa-talo är stängt för tillfället.

Tillgänglig passage till Kajsahuset

För tillgänglig passage till biblioteket med hiss från metrotunneln eller från Kajsaniemigatan krävs hjälp. Meddela i så fall din ankomst till bibliotekets kundtjänst tfn 02941 23920.

Kartta Kaisa-talon sisäänkäynneistä poikkeusaikana. Käytössä vain pääsisäänkäynti Fabianinkadulla, esteetön kulku pyynnöstä metrotason hissillä.

Reservationer kan avhämtas som självbetjäning från huvudbiblioteket i Kajsahuset och från Pop-up Bibliotek i Vik.

Du kan reservera böcker från Kajsahusets, Gumtäkts, Mejlans och Viks samlingar. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka-databasen.

Avhämtning av material från reservationshyllan

Öppna e-postmeddelandet du har fått från Helka. Kontrollera sista avhämtningsdag i meddelandet. Avhämtningsdagarna är markerade med gröna lappar på reservationshyllan. Gå till den sista avhämtningsdagen som nämns i e-postmeddelandet.

Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet. Ditt reservations-ID är personligt och förblir detsamma i alla dina reservationer.

Kom ihåg att låna böckerna i en utlåningsautomat innan du lämnar biblioteket. Du kan låna en reserverad bok endast med samma kort som du reserverat den med. Vi uppbär en avgift på 3 € för reservationer som inte avhämtas. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din kundinformation i Helka.

Förfallodagarna i Helka-databasen är flyttade fram under undantagsperioden. Du kan se förfallodagarna för dina lån i din kundinformation i Helka och du kan själv förnya dina lån. 

Du kan inte förnya om boken är reserverad eller du har låneförbud. I uppgifterna om lånet ser du maxtid för ditt lån, det vill säga till och med vilken dag du kan förnya lånet. När förnyelsetaket kommer emot måste boken returneras till biblioteket.

Indrivningen under undantagssituationen

Bibliotekets uppmaning om att returnera förfallna lån går ut som vanligt under undantagssituationen, också den andra påminnelsen, där vi varnar om indrivning.

Indrivningen var på uppehåll 2020 på grund av undantagssituationen, men den kommer att återupptas i år. Indrivningen av förfallna lån under 2020 börjar i februari 2021.

Om det finns osäkerhet om lån eller betalningar, vänligen kontakta serviceadressen hulib-selvitykset@helsinki.fi

Du kan tryggt returnera böcker med återlämningsautomatet inne i biblioteket (i Kajsahuset och i Pop-up Biblioteket i Vik) eller till återlämningsluckan utanför biblioteket (i Gumtäkt och i Kajsahuset). 

Kajsahusets återlämningslucka på Fabiansgatan kan vara ur bruk på grund av frost under vintern. Om återlämningsfacket inte fungerar korrekt, kan du alltid returnera böcker till återlämningsfacket i Gumtäkt. Campusbiblioteket i Gumtäkts återlämningsfack finns till höger om Physicums (Gustaf Hällströms gata 2) huvudingång bredvid den grå sidodörren.

Om du inte kan återlämna dina lån till biblioteket på grund av undantagstillståndet, kontakta bibliotekens kundtjänst via telefon eller på nätet.

Studenter och personal vid Helsingfors universitet

Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice tidigast nästa arbetsdag efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Observera att under undantagstillståndet 30.11.-23.5. kan bibliotekskortet bara hämtas från huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Andra kunder (inga  Helsing­fors universitets användaruppgifter)

Beställa ett bibliotekskort med e-blankett. Kortet kan avhämtas tre vardagar efter beställningen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Du kan också få ett Helka-kort genom att besöka bibliotekets kundtjänst.

Observera att under undantagstillståndet 30.11.-23.5. kan bibliotekskortet bara hämtas från huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

Under undantagstillståndet kan du lära dig informationssökning med hjälp av nätkurser, läromedel och guider. 

Distanshandledning i informationssökning

Om du behöver handledning i informationssökning eller användning av material kan du boka tid för distanshandledning. Instruktioner för hur du förbereder dig för distanshandledningen och en länk till tidsbokningsblanketten hittar du på instruktionssidan

Webbseminarier 

Du hittar tidtabeller och kursbeskrivning i WebOodi: Studieutbud > studiehandböcker > erillislaitokset >  Helsingfors universitets bibliotek, 2020-2021.

Research Data Management basics-föreläsningar

Föreläsningarna i materialhantering (RDM basics) genomförs i Zoom. Zoom-länken skickas till de anmälda så anmäl dig först till utbildningen.

Data Management Plan-handledningar

I stället för workshoppar i datahantering (DMP workshops) erbjuder universitetets datastöd individuell rådgivning i hur man utarbetar materialhanteringsplaner. Kontakta datasupport@helsinki.fi.

The Academy of Finland’s September Call and DMPs –webinars

Se mera (på engelska).

Helsingfors universitets datastöd

Universitetets datastöd hjälper forskarna vid Helsingfors universitet i frågor gällande hantering av forskningsdata. Kontakten sker via e-post: datasupport@helsinki.fi.