Biblioteket övergår till utökade timmar för höstterminen måndagen den 23 augusti.

Kajsahuset

 • Samlingarna och hälften av läsplatserna är tillgängliga vardagar kl. 8-20 och lördagar kl. 11-17.
 • Ingång från huvudingången på Fabiansgatan 30 och med hiss från metrotunneln eller från Kajsaniemigatan. Ingången från Berggatan är stängd tills vidare.
 • Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga på hösten.

Pop-up Bibliotek i Vik

 • Öppet vardagar kl. 11-18 (7.6-30.9).
 • Läsområdet nära kursbokssamlingen är i bruk. Grupparbetsrum på 4 våningen är också i bruk.
 • Samlingarna är inte tillgängliga fr.o.m. 25.8 på grund av flyttning, men det går att reservera böcker via Helka.
 • Mera information finns på Pop-up Bibliotekets hemsida.

Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans

Samlingarna, hälften av läs- och arbetsplatserna samt med gruppatbetsutrymmen är tillgängliga

 • i Gumtäkt vardagar kl. 8-18 och
 • i Mejlans vardagar kl. 8-20.

Lärocentren

 • Minerva är öppet vardagar kl. 8-17:45.
 • Aleksandria är öppet vardagar kl. 8-19:45 och lördagar kl. 11-16:45. Aleksandria är inte tillgängligt utanför byggnadens öppettider med nyckeln för nattbruk. 
 • I lärocentren circa hälften av arbetsplatserna är tillgängliga.

Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Studenter vid Helsingfors universitet

Helkakortet från Studietjänsten
Studerande vid Helsinginfors universitet kan skaffa ett digitalt Helka-bibliotekskort via Studietjänsten. Om du laddar ner ett digitalt kort, behöver du inte ett fysiskt kort att låna bibliotekets tryckt material.
 
 1. Logga in i Studietjänsten med ditt Helsingfors universitets användarnamn och lösenord. Efter att ha loggat in kommer du att se ikonen Helkakortet i övre högra hörnet. I mobilversionen hittar du Helkakortet vid menyknappen.
 2. Tjänsten ledsagar dig att först logga in i Helkadatabasen för att aktivera din kundinformation. Efter att ha gjort detta kan du direkt ladda ditt Helkakort i Studietjänsten.
 3. Lägg till en PIN-kod och tryck på Spara. Ditt Helkakort kan användas genast.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Fysiskt bibliotekskort från bibliotekets kundservice

 1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
 2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. Kom ihåg att ställa in en PIN-kod I din kundinformation i Helka.  Du behöver den på bibliotekets utlåningsautomat.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Personal vid Helsingfors universitet

 1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
 2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. Kom ihåg att ställa in en PIN-kod I din kundinformation i Helka.  Du behöver den på bibliotekets utlåningsautomat.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Andra kunder (inga  Helsing­fors universitets användaruppgifter)

 1. Beställa ett bibliotekskort med e-blankett.
 2. Kortet kan avhämtas efter beställningen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

Observera att vår kundtjänst är hårt ansatt under undantagsperioden och svarstiden kan därför vara längre än vanligt.

 • Chatten på bibliotekets webbplats betjänar mån-fre kl. 9-16.
 • Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-20 och lör kl. 11-17.
 • Huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset är öppen mån-fre kl. 10-19 och lör kl. 11-17.
 • Kundtjänsterna i campusbiblioteken är öppna mån-fre kl. 10-17, utom Viikki mån-fre kl. 11-17.

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Bibliotekspersonalen arbetar i huvudsak på distans. Du kommer i kontakt med bibliotekets experter via de vanliga serviceadresserna.

Alla användare av biblioteket ska följa de undantagsinstruktioner som finns i biblioteket. Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra.

Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. 

 • Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Munskydd får du från vaktmästarna. Biblioteket har också ansiktsmasker till salu.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Besök biblioteket bara om du är frisk.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.

Samlingar och material

Utlåning, återlämning och reservationsavhämtning fungerar som självbetjäning. Du kan hämta böcker från hyllorna själv och låna dem vid låneautomaten. Du kan returnera böcker med återlämningsautomatet eller med återlämningsfacket. Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning.

Referensmaterial som inte är tillgängligt för hemlån kan du läsa på biblioteket. Du kan beställa pro gradur och annat material från magasinet via Helka. 

Kajsahusets samlingar kommer att vara delvis otillgängliga på hösten. I Helka finns en anmärkning: "Otillgänglig xx.xx.-xx.xx.". Mera information om det automatiska sprinklersystemets renovering och hur den framskrider finns på bibliotekets hemsida.

Kundutrymmen och utrustning

Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Munskydd får du från vaktmästarna. Biblioteket har också ansiktsmasker till salu.

På grund av riktlinjerna från Regionförvaltningsverket och epidemisituationen är bibliotekets läsplatser i första hand reserverade för användning av Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna används. Platser för säkerhetsavstånd är markerade. Varje kund måste se till att säkerhetsavstånd följs tillräckligt.
 
Grupparbetsrum och lokaler för forskare är tillgängliga och kan reserveras i Office365-kalendern.
 
Alla bibliotekets datasalar är för närvarande ur bruk.
 
Multifunktionsskrivarna fungerar med ett personligt id-kort. Du kan använda dem för att kopiera, skanna och skriva ut om du har Helsingfors universitets användarnamn. Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du använda tjänsten Print-in-City för att kopiera och skanna.
 
Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst.

Öppna e-postmeddelandet du har fått från Helka. Kontrollera sista avhämtningsdag i meddelandet. Avhämtningsdagarna är markerade med gröna lappar på reservationshyllan. Gå till den sista avhämtningsdagen som nämns i e-postmeddelandet.

Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet. Ditt reservations-ID är personligt och förblir detsamma i alla dina reservationer.

Kom ihåg att låna böckerna i en utlåningsautomat innan du lämnar biblioteket. Du kan låna en reserverad bok endast med samma kort som du reserverat den med. Vi uppbär en avgift på 3 € för reservationer som inte avhämtas. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din kundinformation i Helka.

Kajsahuset och Vik genomgår renoveringar som ibland kan påverka arbetsförhållandena i biblioteket. Renoveringsarbete orsakar lite buller och utrymmen är delvis ur bruk.

 • I Kajsahuset inleds i maj en omfattande reparation av det automatiska sprinklersystemet. Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga i tur och ordning, beroende på i vilka våningar och områden reparationerna görs.
 • Campusbibliotekets nya lokaler öppnar i Infocenter Korona på K1-2 våningen på fredagen den 1 oktober, 2021. Renoveringar i Infocentret Korona fortsätter till sommaren 2022, vilket påverkar också Campusbibliotekets lokaler.

Förfallodagarna i Helka-databasen är flyttade fram under undantagsperioden. Du kan se förfallodagarna för dina lån i din kundinformation i Helka och du kan själv förnya dina lån. 

Du kan inte förnya om boken är reserverad eller du har låneförbud. I uppgifterna om lånet ser du maxtid för ditt lån, det vill säga till och med vilken dag du kan förnya lånet. När förnyelsetaket kommer emot måste boken returneras till biblioteket.

På sommaren får du långtidslån på material från Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans. Lån från Gumtäkt och Mejlans får en förfallodag 12.8.21.

Indrivningen under undantagssituationen

Bibliotekets uppmaning om att returnera förfallna lån går ut som vanligt under undantagssituationen, också den andra påminnelsen, där vi varnar om indrivning.

Indrivningen var på uppehåll 2020 på grund av undantagssituationen, men den kommer att återupptas i år. Indrivningen av förfallna lån under 2020 börjar i februari 2021.

Om det finns osäkerhet om lån eller betalningar, vänligen kontakta serviceadressen hulib-selvitykset@helsinki.fi

Ingång till Kajsahuset från huvudingången på Fabiansgatan eller med hiss från metrotunneln (metrostation Helsingfors universitet) eller från gatunivån på Kajsaniemigatan. 

Ingången på Berggatan används inte tills vidare.

Bibliotekets elektroniska samlingar finns tillgängliga för alla universitetsanställda och studenter oavsett var de befinner sig.

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna.

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Under undantagstillståndet kan du lära dig informationssökning med hjälp av nätkurser, läromedel och guider. 

Distanshandledning i informationssökning

Om du behöver handledning i informationssökning eller användning av material kan du boka tid för distanshandledning. Instruktioner för hur du förbereder dig för distanshandledningen och en länk till tidsbokningsblanketten hittar du på instruktionssidan

Webbseminarier 

Du kan se bibliotekets kursutbud i Instruktioner för studerande.

Research Data Management basics-föreläsningar

Föreläsningarna i materialhantering (RDM basics) genomförs i Zoom. Zoom-länken skickas till de anmälda så anmäl dig först till utbildningen.

Data Management Plan-handledningar

Universitetets datastöd erbjuder workshoppar i datahantering (DMP workshops). Man kan också få individuell rådgivning i hur man utarbetar materialhanteringsplaner. Kontakta datasupport@helsinki.fi.

The Academy of Finland’s September Call and DMPs –webinars

Se mera (på engelska).

Helsingfors universitets datastöd

Universitetets datastöd hjälper forskarna vid Helsingfors universitet i frågor gällande hantering av forskningsdata. Kontakten sker via e-post: datasupport@helsinki.fi.