Hjälp från biblioteket till distansarbete och självstudier

Helsingfors universitet uppmanar både studenter, forskare och andra anställda att börja arbeta hemifrån. Biblioteket strävar efter att ge bästa möjliga stöd till universitetsgemenskapen i dessa exceptionella omständigheter.

Bibliotekets experter arbetar huvudsakligen på distans. Du kan kontakta dem som vanligt. Kontaktuppgifterna hittar du på bibliotekets webbplats och Helsingfors universitets personsökning.

Bibliotekets samtliga serviceadresser fungerar som vanligt. Observera att undantagstillståndet kan leda till längre väntetider i kundtjänsten.

Bibliotekets elektroniska samlingar finns tillgängliga för alla universitetsanställda och studenter oavsett var de befinner sig.

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna.

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni Guest -trädlöst nätverk. Lösenordet för HelsinkiUni Guest-nätverket är uniguest.

Under undantagstillståndet kan du lära dig informationssökning med hjälp av nätkurser, läromedel och guider. 

Distanshandledning i informationssökning

Om du behöver handledning i informationssökning eller användning av material kan du boka tid för distanshandledning. Instruktioner för hur du förbereder dig för distanshandledningen och en länk till tidsbokningsblanketten hittar du på instruktionssidan

Webbseminarier 

Du hittar tidtabeller och kursbeskrivning i WebOodi: Studieutbud > studiehandböcker > erillislaitokset >  Helsingfors universitets bibliotek, 2020-2021.

Research Data Management basics-föreläsningar

Föreläsningarna i materialhantering (RDM basics) genomförs i Zoom. Zoom-länken skickas till de anmälda så anmäl dig först till utbildningen.

Data Management Plan-handledningar

I stället för workshoppar i datahantering (DMP workshops) erbjuder universitetets datastöd individuell rådgivning i hur man utarbetar materialhanteringsplaner. Kontakta datasupport@helsinki.fi.

The Academy of Finland’s September Call and DMPs –webinars

Se mera (på engelska).

Helsingfors universitets datastöd

Universitetets datastöd hjälper forskarna vid Helsingfors universitet i frågor gällande hantering av forskningsdata. Kontakten sker via e-post: datasupport@helsinki.fi.

Biblioteket bidrar till öppenhet i undervisningen och lärandet under undantagstillståndet.  

Guider och instruktioner 

Hur kan jag använda mig av öppna läromedel och kursböcker i undervisningen? Var kan jag fritt publicera mina läromedel?

Bibliotekets experter inom öppen vetenskap har utarbetat en guide på finska och engelska med råd kring öppen undervisning och öppet lärande.  

På Utbildningsstyrelsens webbplats har man samlat olika slags material för lärarna om hur man ordnar undervisningen under avvikande undervisningsarrangemang. 

Hur kan man använda material vid distansundervisning? På Kopiostos webbplats finns det information om kopieringslicensen för undervisning.  

Tjänster och verktyg 

I Helsingfors universitets digitala publiceringsarkiv hittar du öppet tillgängliga kursböcker. 

Söker du lärresurser eller vill dela dina lärresurser med andra? Tjänsten från CSC är avsedd för sökning och lagring av digitala läromedel.  

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder Editori som publiceringsplattform för öppna tidskrifter och som verktyg för att lära sig publiceringspraxis. 

På Finna.fi finns materialpaket och uppgiftsidéer bl.a. för grundskole- och gymnasielärare. 

Inspiration till undervisningen 

Nättidskriften Think Open Digest har gett ut ett temanummer som riktar sig till högskolelärare och där man samlat artiklar, tjänster, verktyg, guider och rekommendationer om öppen undervisning och öppet lärande. 

Ställ frågor om öppenhet vid undervisningen och lärandet 

Har du en fråga kring öppna lärresurser eller kursböcker? Behöver du rådgivning i frågor avseende öppen undervisning och öppet lärande? Vill du dela med dig av dina tips inom öppet lärande? Kontakta bibliotekets experter med e-blanketten.

Bibliotekets tjänster inom Open access-publicering, hantering av data, biblio- och altmetri samt rapportering finns huvudsakligen tillgängliga som vanligt för universitetets anställda och studenter. Utbildningarna (RDM basics) och workshopparna (DMP workshops) i datahantering har flyttats till nätet. Alla våra kurser och workshoper hitter du här.

Du når våra experter via e-post, telefon, zoom eller Teams. Du har också tillgång till våra omfattande ämnes- och temaguider.