Bibliotekets tjänster under undantagstillståndet till följd av coronaviruset

Anvisningar till bibliotekets kunder

Bib­li­o­te­kets tjäns­ter öpp­nar grad­vis i juni. Elektroniskt material finns tillgängligt som vanligt via Helka. Bibliotekets kundbetjäning får du tag på per telefon, e-post och på nätet.

Öppettider

Tors 23.9.
Bibliotek Byggnad Kundservice
Kajsahuset8.00 - 20.0010.00 - 19.00
Gumtäkt8.00 - 18.0010.00 - 17.00
Mejlans8.00 - 20.0010.00 - 17.00
Vik11.00 - 18.0011.00 - 17.00
Aleksandria8.00 - 19.45Självbetjäning
Minerva8.00 - 17.45Självbetjäning