Följ nyheter om biblioteket

Helsingfors universitets bibliotek twittrar om aktuella ärenden som gäller vetenskapssamfundet och bibliotekets tjänster. Biblioteket deltar också i diskussioner, framför allt om frågor som gäller öppen vetenskap och vetenskapspolitik.

Följ bibliotekets konton på Twitter för att delta i diskussionerna.