Det au­to­ma­tis­ka sprink­ler­sy­ste­met i Kajsahuset re­pa­re­ras 2021–2022

Det automatiska sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar i Kajsahuset och arbetet beräknas ta ca ett år, till sommaren 2022. Reparationerna inleds på 2 våningen i Kajsahuset.

 • Våningarna stängs inte helt, utan de områden som just då är under arbete skyddas.
 • Spiraltrappan i mitten av biblioteket kan vara otillgänglig korta perioder på olika våningar, men minst en av hissarna är alltid tillgänglig.
 • Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga i tur och ordning, beroende på i vilka våningar och områden reparationerna görs.
 • Samlingarna skyddas genom att täckas över helt, så det går inte att komma åt dem under arbetet.

Sam­ling­ar­na

Tidskrifter, seriella publikationer samt samlingar historia och kulturforskning är otillgängliga från och med den 4 oktober. 

 • Det går inte att låna från samlingar. 
 • I Helka finns en anmärkning: "Otillgänglig 4.-24.10".
 • Det går att reservera böcker, tidskrifter och seriella publikationer i Helka under renoveringsperioden. 
 • Du får ett meddelande då din reservation finns för avhämtning i självbetjäningen i Kajsahuset.

Kundut­rym­men

Hela våningen kommer att vara stängd. Läsplatser och multifunktionskrivare är inte tillgängliga från och med den 4 oktober.

Sam­ling­ar­na

Alla K3-våningens samlingar är otillgängliga från och med den 25 oktober. 

 • Det går inte att låna från samlingarna. 
 • I Helka finns en anmärkning: "Otillgänglig 25.10-14.11".
 • Det går att reservera böcker från samlingarna i Helka under renoveringsperioden. Du får ett meddelande då din reservation finns för avhämtning i självbetjäningen i Kajsahuset.

Kundut­rym­men

Hela våningen kommer att vara stängd. Läsplatser och multifunktionskrivare är inte tillgängliga från och med den 25 oktober.

Samlingarna tillgängliga

Samlingarna språk och konstforskning är tillgängliga från och med måndagen den 27 september.  Samlingen skönlitteratur (ej hemlån) är också tillgänglig från 27.9.

Kundutrymmen tillgängliga

Våningen är öppen igen.

Läsområden, grupparbetsrum 5005, tysta läsrum och skannerrum 5041 är i bruk från och med måndagen den 27 september.

På dessa områden har reparationer slutförts, och samlingar och utrymmen är tillgängliga.

 • 2. våningen (gjort 19.5-28.6.2021)
 • 3. våningen (gjort 28.6-25.7.2021)
 • 4. våningen (gjort 5.7-22.8.2021)
 • 6. våningen (gjort 5.7-6.9.2021)
 • 7. våningen (gjort 28.6-25.7.2021)