Rutt till Pop-up Biblioteket från söder om Infocentret är stängd från 19.4.21. Biblioteket kan nås genom att gå runt Infocentret från norr, på Kanslerinkaari sida.

 • Pop-up Biblioteket på Infocentrets 4. våningen är öppen vardagar kl. 11-18.
 • Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Samlingarna är tillgängliga, du kan hämta böckerna i hyllan och låna själv i låneautomaterna.
 • Låne- och returautomaterna står till förfogande. Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. 
 • Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna används. Platser för säkerhetsavstånd är markerade. Varje kund måste se till att säkerhetsavstånd följs tillräckligt.
 • Grupparbetsutrymmen förblir stängda tills vidare. 
 • Bibliotekets kundtjänst är stängd. Se avsnittet Kundinformation för mer information.

Alla användare av biblioteket ska följa de undantagsinstruktioner som finns i biblioteket. Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra.

Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. 

 • Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Munskydd får du från vaktmästarna. Biblioteket har också ansiktsmasker till salu.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Besök biblioteket bara om du är frisk.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.

Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna används på grund av undantagsläget

Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna används. Platser för säkerhetsavstånd är markerade. Varje kund måste se till att säkerhetsavstånd följs tillräckligt.

Grupparbetsutrymmen förblir stängda tills vidare.

Låne- och returautomaterna står till förfogande.

Läsplatser och grupparbetsrum i Pop-up Biblioteket

Pop-up Biblioteket har cirka 100 läsplatser och några grupparbetsrum. Planeringen av lokalerna har gjorts i samarbete med Helsingfors stadsbibliotek.

Campusbibliotekets samlingar och grupparbetsrum finns på fjärde våningen. Det finns ett självstudierum på femte våningen som är lämpligt för tyst arbete.

Ingången är vid Viksbågen 11 B.

Kolla in Pop-up Bibliotekets våningskarta (pdf) →

Observera att vår kundtjänst är hårt ansatt under undantagsperioden och svarstiden kan därför vara längre än vanligt.

 • Chatten på bibliotekets webbplats betjänar mån-fre kl. 9-16.
 • Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-20.
 • Huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset är öppen mån-fre kl. 10-19.
 • Kundtjänsterna i campusbiblioteken är stängda tills vidare.

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Bibliotekspersonalen arbetar i huvudsak på distans. Du kommer i kontakt med bibliotekets experter via de vanliga serviceadresserna.

Campusbibliotekets klassificerade boksamlingar har omplacerats tätare på ett enhetligt område på fjärde våningen. På fjärde våningen finns också serier, tidskrifter och kursböcker. En del av tidskrifterna samt examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling har flyttats till Kajsahuset.

Placering för allt material finns i Helka-databasen.

Studenter och personal vid Helsingfors universitet

Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice tidigast nästa arbetsdag efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Observera att tills vidare kan bibliotekskortet bara hämtas från huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Andra kunder (inga  Helsing­fors universitets användaruppgifter)

Beställa ett bibliotekskort med e-blankett. Kortet kan avhämtas tre vardagar efter beställningen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Du kan också få ett Helka-kort genom att besöka bibliotekets kundtjänst.

Observera att tills vidare kan bibliotekskortet bara hämtas från huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

Grupparbetsutrymmen förblir stängda tills vidare på grund av undantagsläget.

I campusbiblioteket i Vik (i Pop-up Bibliotek) finns grupparbetsrum på fjärde våningen. Några av grupparbetsrummen kan bokas i O365-kalendern, andra kan användas utan bokning.

Utrustning i grupparbetsrummen (max. 4–12 personer): I varje rum finns en stationär dator och projektorduk. Inloggning på datorn sker med Helsingfors universitets användarnamn. Du kan ansluta din egen bärbara dator med VGA eller HDMI.

Om du behöver en videoprojektor kan du låna en i kundtjänsten med ditt bibliotekskort. Du kan boka en videoprojektor i förväg i Office 365-kalendern.

Grupparbetsrummen i O365-kalendern: Infokeskus, Library Group Study Room 412 och 414.

Läsesalen har stängt i sluten av maj 2020. Som sådan kommer läsesalen inte att användas ens efter renoveringen av Infocenter. 

Om du fortfarande har ett nyckelkort till läsesalen kan du återlämna det till campusbibliotekets kundtjänst. Efter att du har fyllt i fakturaformuläret vid kundtjänstdisken kommer biblioteket att återbetala depositionen till ditt konto.

 • 2.10.2019. Förflyttningen av samlingar i Campusbiblioteket i Vik pågår sedan hösten 2019. Läs nyheten här.
 • 30.1.2020. 24h-läsesalen i Vik stängs i maj 2020. Kom ihåg att returnera ditt nyckelkort i vår! Läs nyheten här.
 • 6.2.2020. Samlingarna centraliseras på fjärde våningen i Campusbiblioteket i Vik. Läs nyheten här.
 • 9.3.2020. Tidskrifterna, examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling har flyttats från Vik till Kajsahuset. Läs nyheten här.
 • 17.3.2020. Campusbiblioteket i Vik har öppet t.o.m. tisdag 17.3.
 • 20.4.2020. Viks böcker som långtidslån fr.o.m 30.4.2020. Läs nyheten här.
 • Juni 2020. Stadsbiblioteket öppnar sina tjänster i Viks Pop-up Bibliotek i juni 2020.
 • 6.8.2020. Campusbibliotekets tjänster öppnas i Pop-up Biblioteket på infocentrets fjärde våning 17.8.2020. Läs nyheten här.
 • 27.11.2020. Campusbiblioteket är stängt från måndagen den 30 november till söndagen den 31 januari 2021. Läs nyheten här.
 • 28.1.2021. En självbetjäningsavhämtning kommer att öppnas i Pop-up Bibliotek i Vik i början av februari. Läs nyheten här.
 • 19.4.2021. Rutt till Pop-up Biblioteket från söder om Infocentret är stängd från 19.4.21. Biblioteket kan nås genom att gå runt Infocentret från norr, på Kanslerinkaari sida. Läs nyheten här (på finska/engelska).
 • 17.5.2021. Pop-up Bibliotek är stängt 24.5.-6.6.2021. Läs nyheten här.
 • Hösten 2021. Campusbibliotekets nya, egentliga lokaler öppnar i Infocenter Korona på 1:a–3:e våningen tidigast i slutet av sommaren 2021.

Bibliotekets ombyggnad ingår i en total förnyelse av Infocenter Korona, och är en del av ett mera omfattande reparations- och ombyggnadsprojekt vid Helsingfors universitet. Ombyggnaden av infocentret görs i två faser:

 • I den första fasen, mellan sommaren 2020 och sommaren 2021, renoveras 1:a–3:e våningen.
 • I den andra fasen, mellan sommaren 2021 och sommaren 2022, renoveras 4:e–5:e våningen.

Helsingfors universitets bibliotek har som mål att skapa en mångsidig och flexibel lärandemiljö i samarbete med Helsingfors stadsbibliotek. Campusbibliotekets nya lokaler öppnar i Infocenter Korona på 1:a–3:e våningen tidigast i slutet av sommaren 2021.

 • Antalet läsplatser förblir detsamma som tidigare, cirka 270.
 • Antalet grupparbetsrum och tysta studierum förblir detsamma som tidigare och grupparbetsrummens utrustning förnyas.
 • Låne- och återlämningspunkterna för böcker kommer att förnyas.
 • E-material kommer att göras mera synligt i lärandemiljön.
 • Tryckt material organiseras tydligt på 1:a–3:e våningen i Infocenter Korona.