Nästan allt material är tillgängligt för hemlån. Undantag är bland annat samlingar med uppslagsverk eller referenslitteratur, tidskrifter samt verk utgivna före 1900-talet. Lånereglerna för de olika samlingarna varierar på de olika biblioteksenheterna.

Material som inte är tillgängligt för hemlån kan du läsa på biblioteket.

Ja, det kan du. När du reserverar en bok i Helka-databasen kan du välja ett campusbibliotek där du vill hämta boken. Endast kursböcker ska alltid hämtas från det bibliotek vars samlingar de hör till.

Hur lång lånetid en bok har beror på vilket bibliotek och vilken samling den hör till. Du kan kontrollera lånetiderna i databasen Helka eller på bibliotekets webbplats.

Ja. Lånetiden anges efter biblioteksenheten i bokens uppgifter. Olika band av samma bok han ha olika lånetider beroende på vilket bibliotek och vilken samling den hör till.

Snabblån kan lånas genast på morgonen då biblioteket öppnar och ska återlämnas på förfallodagen före biblioteket stänger. Observera att biblioteket har andra öppettider på t.ex. helgdagsaftnar.

Antalet begränsas inte.

Endast de bibliotek som är stängda över sommaren har längre lånetider under sommaren.

Ja, om materialet inte är reserverat, om du inte har låneförbud och om materialet inte har uppfyllt sitt maximala förnyelsedatum. Från informationen om lånet kan du se det maximala förnyelsedatumet, det vill säga dagen tills lånet kan förnyas. Den maximala förnyelseperioden för kursböcker är cirka 12 förnyelser och för annat material cirka 50 förnyelser. Snabblån kan inte förnyas. När det maximala förnyelsedatumet har uppnåtts måste böckerna returneras till biblioteket, varefter du kan låna dem ut igen om det inte finns några reservationer.

Ja, om lånen inte är 14 dygn försenade och om du inte har låneförbud av någon annan anledning. Även om lånen förnyas ska förseningsavgifterna som redan hunnit uppstå betalas. Det lönar sig att betala förseningsavgifterna så snart som möjligt, om de totala avgifterna överstiger 15 euro kan lånen inte förnyas.

Från informationen om lånet kan du se ett maximal förnyelsedatum, det vill säga dagen tills lånet kan förnyas. Den maximala förnyelseperioden för kursböcker är cirka 12 förnyelser och för annat material cirka 50 förnyelser. Snabblån kan inte förnyas. När det maximala förnyelsedatumet har uppnåtts måste böckerna lämnas tillbaka. Böckerna kan lånas på nytt på biblioteket om de inte har reserverats.

Ja, det kan du.

Ja, det kan du. Du kan också förnya alla dina lån i din Helkaprofil.

Undantag: Om du har använt ditt Helkakort t.ex. i Aalto-universitetets bibliotek måste du förnya de lånen separat.

Böckerna som är tillgängliga för snabblån är avsedda att cirkulera snabbt och kursböckerna ska vara en “nödhjälp” om alla andra kursböcker är utlånade. Därför får samma kund inte ha boken en längre tid utan ska ge andra en chans att låna den. Snabblån kan inte heller reserveras.

Ja, det kan du. Telefonnumren finns på sidan Kontakta biblioteket.

Ja. Logga in på din kundinformation på Helka helsinki.fi/helka/sv antingen med ditt Helsingfors universitets användarnamn (om du är en medlem i Helsingfors universitet) eller via e-post (andra kunder). Det finns en länk till Helka på webbplatserna för alla Helka-bibliotek. Biblioteket garanterar inte att förnyelsen alltid kommer att lyckas, så agera långt före förfallodagen för att undvika avgifter.

Du kan på eget ansvar be biblioteket att förnya dina böcker per e-post. Biblioteket strävar efter att behandla meddelandena som kommer per e-post under nästa arbetsdag. Lånen förnyas med andra ord inte i det ögonblick meddelandet skickas, utan när någon på biblioteket förnyar dem.

Du har förmodligen låneförbud. Låneförbud kan antingen bero på obetalda förseningsavgifter eller bristfälliga kunduppgifter. Kontakta biblioteket.

Om du inte kan returnera böckerna, ring biblioteket och lånen förnyas en sista gång. Därefter måste böckerna returneras, men du kan låna dem igen om det inte finns några reservationer.