Alla har rätt att använda Helsingfors universitets bibliotek. Personer som fyllt 15 år, bor i Finland och har ett giltigt identitetsbevis med bild (pass, identitetskort, körkort) har lånerätt, och de som har ett användarnamn till Helsingfors universitets datasystem har rätt att använda bibliotekets e-resurser via fjärranslutning.

Personer som fyllt 15 år, har ett giltigt identitetsbevis med bild och en hemadress i Finland kan få bibliotekskortet. En postbox, Poste restante eller en adress utomlands kan inte anges som adress. Utbytesstuderande och gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort även om de inte uppfyller de ovanstående kriterierna.

Beställa ett bibliotekskort med e-blankett. Kortet kan avhämtas tre vardagar efter beställningen. Du kan avhämta kortet på Kajsahuset i vardagar mellan klockan 08.00 och 17.30. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis med bild.

Det första Helkakortet är gratis, men om du vill förnya ett försvunnet kort tas en avgift på 5 euro ut.

Nej. I Helsingfors universitets bibliotek kan endast Helkakortet eller personalkort användas.

Ring till Helsingfors universitets biblioteks servicenummer (02941 23920) eller skicka ett e-postmeddelande till adressen bibliotek@helsinki.fi, så avaktiverar vi ditt kort. Du kan också meddela om ett försvunnet kort i det närmaste av Helsingfors universitets campusbibliotek.

Om du hittar ditt kort ska du gå till biblioteket och visa upp bibliotekskortet och identitetsbevis, så aktiverar vi ditt kort på nytt. Om du inte hittar ditt kort kan du få ett nytt, det kostar 5 euro. Om du har gjort brottsanmälan får du ett nytt kort utan kostnad. I sådana fall ska du visa upp brottsanmälan när du hämtar kortet.

Gå till närmaste Helkabibliotek och visa upp ditt Helkakort och identitetsbevis i kundtjänsten, så aktiverar vi ditt kort

Du kan byta din PIN-kod själv i dina kunduppgifter i Helka. PIN-koden måste vara fyrsiffrig. Du behöver PIN-koden endast för att använda bibliotekets låneautomater.

Du måste ha en e-postadress för att kunna logga in till Helka. Om biblioteket inte har din adress kan du inte logga in till Helka och inte heller byta din PIN-kod själv. Ta i sådant fall kontakt med bibliotekets kundtjänst.

Om du hör till Helsingfors universitet (studerande eller personal) så kommer dina adress- och kontaktuppgifter direkt till vår databas Helka från universitetets system (Oodi/Sisu/SapHR), så se till att anmäla alla ändringar dit. Se också till att hålla din personliga e-postadress uppdaterad om universitetssystem. Efter du blir färdig från universitetet eller din anställning avslutas, är din personliga e-postadress en inloggningslänk till Helka-databasen och biblioteksmeddelanden skickas automatiskt till detta e-postadress. Se Helpdesks anvisningar När dina uppgifter förändras.

Du behöver bara komma till bibliotekets kundtjänst när du behöver byta ditt kort (t.ex. efter en namnändring) eller din kundgrupp förändras (t.ex. specialtjänster).

Om du är en utomstående kund som inte har Helsingfors universitets användarnamn så kan du uppdatera dina adress- och kontaktuppgifter själv i databasen Helka. Du kan också besöka bibliotekets kundtjänst.

Vid namnbyte eller förnyelse av bibliotekskortet ska du alltid gå till bibliotekets kundtjänst. Vid namnbyte förnyas kortet utan avgift.

I Helkas kundregister sparas bland annat kontaktuppgifter, personbeteckningar och information om lån. Kunduppgifterna blir kvar i kundregistret i 3 år efter den senaste transaktionen, om kunden inte har ärenden som behöver slutföras (t.ex. böcker som borde återlämnas, obetalda avgifter).

Helkabibliotekens personal har rätt att behandla kunduppgifter när det behövs för att sköta arbetsuppgifter (t.ex. utlåning, uppdatering av kunduppgifter eller skicka påminnelser).