Låna och förnya lån

Låna böckerna i en utlåningsautomat. För att använda utlåningsautomaterna behöver du utöver ditt bibliotekskort också en PIN-kod. Du kan välja en PIN-kod i din kundinformation i Helka. 

Alla lånetider anges i Helkadatabasen. Du är själv ansvarig för allt material som lånats med ditt kort, så kom ihåg att kontrollera lånetiderna i din Helkaprofil.

På biblioteket finns också material (t.ex. examensarbeten) som inte alls lånas ut. 

Helsingfors universitets biblioteks lånetider:

 • kursböcker: 14 eller 28 dygn, lånetiden varierar enligt bibliotek och verk
 • snabblån av kursböcker: 2 dygn
 • övriga böcker och seriella publikationer: 28 dygn
 • tidskrifter: inte tillgängliga för hemlån.

Du kan förnya dina lån i Helka genom att logga in till dina kunduppgifter. Det lönar sig att göra det före sista förfallodagen, då biblioteket inte garanterar att förnyandet alltid fungerar. Bibliteket tar ut en avgift för försenade lån. Du kan inte förnya om boken är reserverad eller du har låneförbud.

I uppgifterna om lånet ser du maxtid för ditt lån, det vill säga till och med vilken dag du kan förnya lånet. Kursböckernas maximala förnyelse är ca 12 förnyelser för kursböcker och ca 50 förnyelser för 28-dygnslån. Kursböckernas snabblån (2-dygnslånen) kan inte förnyas. När förnyelsetaket kommer emot måste boken returneras till biblioteket.

Alla Helka-biblioteks lån kan förnyas samtidigt.

Genom att logga in i Helka kommer du åt alla självservicefunktioner. Du kan reservera böcker, förnya lån och betala eventuella avgifter online.

Stu­den­ter och per­so­nal vid Helsing­fors universitet

 • Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 • Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (t.ex. Oodi/Susi)

Andra kun­der (utan Helsing­fors universitets an­vän­dar­upp­gif­ter)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 • Välj alternativet ”Logga in med e-post”
 • Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”

Om du inte har en e-postadress i systemet kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.

Du förlorar din lånerätt om du inte har lämnat tillbaka dina lån senast 14 dagar efter förfallodagen, eller om du har 15 euro eller mer i obetalda försenings- och serviceavgifter.

Låneförbudet gäller i alla Helkabibliotek, och vid låneförbud kan du inte låna, förnya lån eller reservera material. Låneförbudet upphör när du har lämnat tillbaka eller ersatt materialet som orsakat låneförbudet och betalat förseningsavgifterna. Ju längre du väntar, desto större blir förseningsavgifterna. Du kan alltid fråga kundtjänsten om råd om du inte vet vad du ska göra. Ta vid brådskande fall kontakt med kundtjänsten per telefon, +358 2941 23920.

För att kunna använda bibliotekets e-resurser på andra datorer än de bibliotekskiosker som finns i bibliotekets lokaler krävs användarrättigheert till universitetets nätverk. Universitetets studerande, forskare och personal får användarrättigheter till universitetets nätverk. Mer information om användarrättigheterna finns på IT-centrets webbplats.

Andra kunder kan använda e-resurserna på biblioteket.