Låna en graduvagn

Som Helsingfors universitets studerande kan du låna en graduvagn av biblioteket. Med hjälp av vagnen kan man smidigt förvara och flytta de tillbehör och material man behöver i biblioteks lokaler.

Det finns graduvagnar i Kajsahuset, campusbibliotek i Gumtäkt och Vik och i lärocentren Aleksandria och Minerva. Nycklar till graduvagnarna i Aleksandria, Minerva och Kajsahuset lånar man från kundtjänsten i huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Graduvagnarna har en lånetid på 28 dygn. Det kostar ingenting att reservera dem, men om en reserverad graduvagn inte avhämtas uppbärs en avgift på 3 euro. Förseningsavgiften för graduvagnar är 1 euro / dygn, högst 15 euro. 

Det är inte tillåtet att förvara material i graduvagnarna som inte är tillgängligt för hemlån eller inte är lånat. Bibliotekspersonalen har rätt att vid behov öppna utlånade graduvagnar och kontrollera innehållet.

Graduvagnarna hittas i biblioteksdatabasen Helka med sökordet “gradukärry”. Gå till Helka-databasen här.