Bibliotekskort och lånerätt

Helkakortet är Helsingfors universitets bibliotekskort och du behöver det för att låna tryckt material. Personer som fyllt 15 år, har ett giltigt identitetsbevis med bild och en gatuadress i Finland kan få Helkakortet. Helsingfors universitets studerande och forskare (också besökare) utgör ett undantag till detta och har möjlighet att få bibliotekskortet även om de ovanstående kriterierna inte uppfylls.

Helkakortet kan endast användas i Helkabiblioteken. Till Helkabiblioteken hör förutom Helsingfors universitets bibliotek fem externa specialbibliotek.

Bibliotekskortet är personligt och som dess innehavare förbinder du dig till att följa bibliotekets användarregler. Uppdatera själv dina kontaktuppgifter i Helkadatabasen och se till att de hålls uppdaterade. Meddela något av Helkabiblioteken omedelbart om ditt kort försvinner. För kort som ersätter ett försvunnet kort uppbärs en avgift.

Om du behöver hjälp till exempel på grund av något funktionshinder kan du be om en anteckning om rätt till specialtjänster.

Studenter och personal vid Helsingfors universitet

Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice tidigast nästa arbetsdag efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Observera att tills vidare kan bibliotekskortet bara hämtas från huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Bibliotekskort i mobilen!
Från och med hösten 2021 kan nya studenter skaffa ett virtuellt Helkakort via Studietjänsten. Mobilbibliotekskortet kan användas genast. Om du skaffar ett Helkakort via Studietjänsten behöver du inte alls ett fysiskt kort. Observera att tjänsten inte ännu är tillgänglig. Det virtuella kortet kan skaffas tidigast i slutet av augusti 2021.

Andra kunder (inga  Helsing­fors universitets användaruppgifter)

Beställa ett bibliotekskort med e-blankett. Kortet kan avhämtas tre vardagar efter beställningen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Du kan också få ett Helka-kort genom att besöka bibliotekets kundtjänst.

Observera att tills vidare kan bibliotekskortet bara hämtas från huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

Genom att logga in i Helka kommer du åt alla självservicefunktioner. Du kan reservera böcker, förnya lån och betala eventuella avgifter online.

Stu­den­ter och per­so­nal vid Helsing­fors universitet

 • Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 • Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (t.ex. Oodi/Susi)

Andra kun­der (utan Helsing­fors universitets an­vän­dar­upp­gif­ter)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 • Välj alternativet ”Logga in med e-post”
 • Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”

Om du inte har en e-postadress i systemet kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.

Helka är Helkabibliotekens gemensamma bibliotekskatalog och lånesystem. Helkabiblioteken är Helsingfors universitets bibliotek och fem andra bibliotek (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto)

Du förbinder dig till att följa alla Helkabibliotekens användarregler då du skaffar ett bibliotekskort. Dina kunduppgifter sparas också i Helkas kundregister. Du kan kontrollera dina kunduppgifter i din Helkaprofil.

Via Helka-systemets kundregister får du all information per e-post, såsom till exempel förfallodagspåminnelse, meddelande om anlända reservationer och uppmaning att återlämna försenade lån. Helka skickar inte längre någon papperspost.

Som kund är du själv ansvarig för att dina kunduppgifter hålls uppdaterade. Om du är Helsingfors universitets studerande eller personal uppdateras dina kontaktuppgifter via Helsingfors universitets interna system, så meddela eventuella förändringar dit. Utomstående användare ska uppdatera sin kontaktinformation direkt i Helka.