Du kan låna, förnya och reservera tryckt material i alla Helsingfors universitets biblioteks enheter. För att kunna göra det behöver du ett Helkakort. 

Du kan söka information, uppdatera din kontaktinformation samt förnya och reservera material från bibliotekets tryckta samlingar via nätet. Du behöver bara logga in i din profil på Helka.

Kom ihåg bibliotekets spelregler när du besöker biblioteket. I bibliotekets användarregler beskrivs de rättigheter och det ansvar du har som kund på biblioteket. 

Med hjälp av bibliotekskioskerna kan du bläddra och söka i databasen Helka, läsa bibliotekets licensierade e-resurser, logga in i din Helkaprofil och söka och läsa digitalt tillgängliga examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet.

På kioskdatorerna är det också möjligt att använda funktionerna i databasen Helka, till exempel kan du spara dina sökningar och favoriter samt spara och skicka referensinformation per e-post.

Du kan inte surfa på nätet eller arbeta med egna filer på kioskdatorerna.

Helsingfors universitets studerande och personal kan använda bibliotekskioskerna och universitetets användarnamn för att logga in på sin profil och sitt eget skrivbord.

I alla bibliotekets enheter finns ett stort antal allmänt tillgängliga läsplatser och arbetsutrymmen som alla kunder kan använda. I bibliotekets lokaler finns platser för både stående och sittande arbete. Utöver traditionella läsplatser med bord och stol har biblioteket också fåtöljer och soffor för de som vill läsa i en mer avslappnad ställning.

Läsplatserna och arbetsutrymmena har märkts ut med orange skyltar.

En del av läsplatserna är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

De tysta zonerna i bibliotekets enheter och lärcenter har röda skyltar och är avsedda för helt tyst arbete. I de tysta zonerna finns främst traditionella läsplatser med bord och stol.

En del av de tysta zonerna med läsplatser är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

På Kajsahusets andra våning finns en liten tyst läsesal avsedd för arbete utan bärbara datorer. I bibliotekets andra tysta zoner är det tillåtet att använda bärbara datorer.

Du kan använda din egen bärbara dator på alla bibliotekets enheter. Om du inte har universitetets användarnamn kan du använda Helsingfors universitets trådlösa nätverk HelsinkiUni Guest under ditt besök. Lösenordet till närverket är uniguest. Universitetets studerande och personal använder Eduroam.

I biblioteket finns också bibliotekskiosker som alla kunder kan använda. Med hjälp av bibliotekskioskerna kan du bläddra och söka i Helkadatabasen, läsa bibliotekets licensierade e-resurser, logga in i din Helkaprofil och söka och läsa digitalt tillgängliga examensarbeten från Helsingfors universitet. Du kan inte surfa på nätet eller arbeta med egna filer på kioskdatorerna.

Du kan göra utskrifter från din egen dator och kioskdatorerna med tjänsten Print-in-City.

På kioskdatorerna kan du göra utskrifter med hjälp av tjänsten Print-in-City eller spara pdf-filer och html-sidor på din minnessticka.

Standardinställningarna för alla utskrifter är svartvit och dubbelsidig utskrift. Om du vill ha text på endast en sida eller vill ha en utskrift med färg ska du välja det separat i tjänsten Print-in-City.

När du sparar något på en minnessticka laddas filen först till kioskdatorns cacheminne och förflyttas sedan därifrån till stickan i fönstret för filhantering (File Manager). Cacheminnet töms automatiskt när du stänger webbläsarens fönster eller om kioskdatorn inte används på två minuter.

Första gången du gör en utskrift

När du ska göra din första utskrift med tjänsten Print-in-City, måste du först registrera dig och köpa saldo.

Obs! Vid kioskdatorerna är det endast möjligt att logga in i tjänsten Print-in-City för att skriva ut. Därför måste du registrera dig och köpa saldo på din egen dator, datorplatta eller smarttelefon.

Det finns en länk till tjänsten bland de bokmärken som sparats i kioskdatorernas webbläsare. Anvisningar för registrering och hur du köper saldo finns i tjänsten. 

En fil är tillgänglig i tjänsten Print-in-City i 48 timmar. Priset för utskriften debiteras när filen skrivits ut.

Så här gör du för att göra en utskrift med Print-in-City

 1. Klicka på ikonen för utskrift i webbläsaren eller PDF Reader.
 2. Välj Print to file. Du kan namnge filen genom att klicka på File:
 3. Skriv filens namn där det står Name: och klicka på Select. Ge dina filer namn om du tänker skriva ut fler än en fil, på så sätt kan du hålla reda på filerna när du skriver ut dem.
 4. Välj Print. Filen sparas i en mapp som heter Downloads.
 5. Logga in i tjänsten Print-in-City. Det finns en länk till tjänsten bland de bokmärken som sparats i kioskdatorernas webbläsare.
 6. Ladda upp filerna som ska skrivas ut enligt anvisningarna i tjänsten.
 7. Hämta din utskrift vid den Print-in-City-apparat du valt.

Att spara sin fil på en minnessticka

 1. Ladda ned den pdf-fil du vill spara genom att klicka på Download.
 2. För in din minnessticka i datorns USB-port. En del av kioskdatorerna är utrustade med USB-förlängningskablar (Kajsahuset) och i vissa datorer finns USB-portarna på vänstra sidan av skärmen (Mejlans, Gumtäkt, Vik).
 3. Öppna filhanteraren (File Manager). 
 4. Öppna mappen Downloads.
 5. Kontrollera att din minnessticka syns i Places-listan till vänster.
 6. Klicka på din fil, dra den till namnet på din minnessticka och släpp. Filen sparas på minnesstickan.
 7. Efter att du har sparat din fil kan du klicka på ikonen bredvid namnet på minnesstickan för att ta ut den på ett säkert sätt.

Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du använda tjänsten Print-in-City för att kopiera och skanna. Med hjälp av tjänsten kan du själv ladda saldo för utskrifter, kopiering och skanning.

På Kajsahusets sjätte våning finns ett tillgängligt arbetsrum (6042). Arbetsrummet är i första hand avsett för kunder som använder rullstol och för arbete stående. Rummet kan inte bokas.

I arbetsrummet finns läs- och arbetsplatser för 1–4 personer och två elbord vars höjd lätt kan anpassas.

Kajsahusets mikrofiche och -filmsläsare finns på fjärde våningen (rum 4044). Linserna till mikrofilmsläsarna får du från kundtjänsten på tredje våningen, ditt bibliotekskort lämnar du som pant.

Kunder som inte hör till Helsingfors universitet kan reservera mikrofilmsläsaren i Kajsahusets kundtjänst eller per e-post på kirjasto@helsinki.fi.

Helsingfors universitets studerande och personal kan reservera utrustningen i specialarbetsrummen i Office365-kalendern.  Mikrofilmsläsaren i Office365-kalendern:

 • Kaisa-talo, Microfilm Reader and Scanner, 4044